Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυπΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t ρυτής-Νικάaος Κααθάνος 1951-1974 * Ιδυκτήτρια - Εκδότρα Σταυρί ον 1 Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΙΟΥ 020
Περίοδος Β' (1974)- Αp φύλλου 6830-12.158
0,50 ε
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
για τα Κ.Δ.Α. Π
του Δήμου
Δράμας μέσω
του προγράμματος
της Ε.Ε.ΤΑ.Α
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
για την ανάθεση εργασιν
Ενημερωτική επιστολή του Ιατρικού
Συλλόγου Δράμας
Ήρθε η ρα
για τα έργα
στο Μουσικό
Σχολείο Δρά μας
Μικροβιολογικά εργαστήρια
της Δράμας που διενεργούν
την εξέταση για
| την ανίχνευση της λοίμωξης
από τον Covid-19
Στίβος
Με επιτυχία
οι Διασυλλογικοί
Αγνες
στη Δράμα
Εκ νέου επαναλειτουργία
του εργαστηρίου ελέγχου τσιγάρων
στο Καπνολογικό νστιτούτο Δράμας
- Πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ Το μνημείο έχει σχεδιάσει ο γλύπτης Οδυσσέας Τοσουνίδης
Ένα μνημείο για τις Γενοκτονίες
των Λαν στην Προσοτσάνη
Δηλσεις
του προέδρου του Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης κ . Παπαδόπουλου στον "n.Τ."
γλύπτη κ. Το σουνίδη, του δημάρχου Προσοτσάνης κ . Αθανασιάδη και
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΡΑΣΕ Τελικά το
απόγευμα της
Ι Δευτέρας 20Ιουλίου 2020 από το Πεpφερειακό Σιμβούλιο Αν.
Μακεδοίας-Θράκης.
η έγκριση του σχεδίου
και της σύναψης Πpo
γραμματικής Συμβασης
μεταξύτης Περpέρειας
Ανατολικής Μακοδονίας
και Θράκης και του Ε
ληνικού Γεωργκού Οργανισμού -ΔΗΜΗΤΡΑΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για
τη δαπίστευση του Εργαστηρίου Εέγχου Το
γάρων κα Καπνού του
Καπνολογικού Νστπούτου Δράμας και τη συ
νέχση λετουργίας του
Το Εργαστήριο Ελέν
χου Τσιγάρων και Καπνού της Δράμας , λειτουργούσε τακτικά στην ελληική αγορ .
μέχρι και το 2012 , eν από εκεί και πέρα
υπολειτουργούσε μέχρι και το 2015 , ο ντατερφερειάρχης Δράμας κ . Γιροπότε και έκλεισε οριστικά
Η απαξίωσή του στο χρόνο, ήρθε μετά επόμενες ενέργεες συγκαταλέγεται η
από τη συνεχή μείωση του προσωπιού στελέχωση του Εργαστηρίου με έναν Χηκαι τη μη ανανέωσή του . Πρόκεπαι ου μικό ΜηχαΜικά εν αυτή τηστιγμή υπάρσιαστικά γα το Τμήμα του Χημείου , μοναδεκό στην Ελλάδα , στο οποίο γινόταν δευκροίζε, το επόμενο βήμα είνα η πο έλεγχος όλων τωνστοοeίων που αν γράφονται στα πακέτα των τσιγάρων και διασφαλίζουμε τους υπολλήλους, το
προϊόντων καπνού που κυκλοφορούν καθ ην αρμόδιο και εξεδικeυμένο
Του Θανόση Πολυμένη
ΝΑ ΝΕΟ μνημείο,
φόρος τιμής στη
-μήμη των Yενοκτονημένων λαν απά
τους Οθωμανούς πρό
κειται να στηθεί στα
μέσα Σεππεμβρίου στην
είσοδο της πόλης της
Προσοτσάνης .
Πρόκεπαι για μια σύνθεση , η οποίa σχεδιάστηκε από τον Υλύπτη
Οδυσσέα Τοσουνίδη ο
οποίος ζει και εργάζεται
στην Προσοτσάνη, μετά
από σκέψεις του Συλλό
γου Ποντίων Προσοτοάνης κα το
Προσοτσάνης που έχει
ανολάβει άλα τα ξοδα φωτορεαλιστική απεικόνιση του μνημείου στην είσοδο της Προ οοτούνης α αeρmτης δημουργίας και της ες φγούρες nou φανοντοι στο φόντο ουμημεου, θα φωηζονταυ από μια φλόγο
τατοθέτησής το .
Τοσουνίδης:
Ένα σύγχρονο μνημείο πκή Τους παρουσία.
Ο Πρωνός Τύπος-,
μίλησε χθες με τον Υλύ.
πτη κ Οδυσσ α Τοσουνίδη, ο οποίος επβεβαίωσε τη δη- μείο γενοκτονν των λαν- και όλλες πρστόσεις.
μουργία του μνημείου και μας εξήγησε ότι αυπό εναι Παποδόπουλος : Ενα μνημείο για όλες ης γενοτονίες
ολοκληρωμένο κατά θ90%. Οπως είτε , η ανάθε ση έγινε
από το Δήμο Προσοτοάνης και τον Σύλλογο Ποντίων ο πράεδρος του Συλλόγου Ποντίων Προσοτσάνης κ.
Προσοτοάνης.
Όπως διεικρνισε , "συ ητντας φτάσαμε να σχεδιά - ηιδέα ξεκάησε και έγwε δτή από την προηγούμενη δισουμε ένα σύγχρονο μνημείο . Στόχος δεν ήταν κα ανα- οηση του Δήμου Προσοτοάνης, επί δημάρχου κ . Αγγε
φερθούμε απλά και μόνο στην Γενοκτονία του Ποντιοκού λου λσσελη
Ελληνισμού , αλλά σε όλαυς τους Έλληνες της Μκράς Όπως είπ ο κ Παπαδόηουλος, "αν και η αρχική σκέψη
Ασίας , επίσης στους Αρμένιους, στους Ασσύριους καιγε - ήταν να στηθεί ένα κλασικό μνημείο , τελικά μετά από συ νκά στο θέμα της Γενοκτονίας, Θέλαμε να αναδείξουμε ήτηση με τον Υλύπτη κ. Τοσουνίδη, κατολήξαμε να δητο γενικό ζήτημα των γενοκτονιν των λαν Βτός από τις πέντε αυστηρές αγούρες- που θα φαί - και μεγολύτερο μήνυμα για τις γενοκτονίες των λαν και
νονται θα υπόρχει και μα στήλη, στην οπαία θα αναγρά , όχι μόνο του Ποντακού Ελληνισμού Θέλαμε να έχει με φεται η λέξη-γενοκτοΜa- σε διάφορες Υλσσες Θα γαλύτερη υπόσταση, να μιλάα για όλο τον Ελληνισμό , για
πρέπει νασημεκωθεί erίσης , ότι αυτή την ρα αναφητεί - τους χριστιαικος λαούς
ται η τελική ονομασία του
μνημείου , καθς υπόρχουν
κάποες ηροτάσεις και από
τον γνωστό καθηγητή κ.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
mou θα βρίσκεται στο πρτο πλόνο της εκόνας , 0 θεατής θα μπορεί κα βέπει μόνο
από ης πλαδές γωνίες Τς αυστηρές φιγούρες, στε να αποδίδεται καλύτερα η επιβληΣε δηλσεις του στον Πρωνό Τίπο-,
γος Παπαδόπουλος, σημεινει ότι στς
Νκo Λυγερό , στε να οναμαστείμημείο αθων, μνηχει ένας Γeωπόνος Και όπως
Για το μνημείο μίλησε επίσης στονΠρωνό Τύπο- και
στοποίηση του Εργαστηρίου και εμείς
Παντελής Παπαδόπουλος ο οποίος ση μείωσε αρχκά όι
προσωποκό. Θα είμαστε δίπλα τους, για
να φτάσουμε στο δα
ταύτα, που είναι η mιστοποίηση, προκειμένου να
συνεχίσει να λετουργεί
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
μουργηθεί ένα μνημείο που να περέχει ένα δινατότερο
Να υπενθυμίσουμε ότι
το Εργαστήρο ελέγχου
τσιγάρων και καπνού
του Καπνολογικού Νστ
τούτου Δράμας, ήταν και
θα είναι το μοναδικό σε
όλη την Ελλάδα
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
σελ.4η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
η ελίξη στην εξίταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκος-Μασμανίδης
ERSONAL PROTECTIVE EQUIΡMΕNT
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τιλ: 25210 22423,Fax: 2521022413
email iatdiagnosi @ gmaicom
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
& 2521031290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6085 643 791 /2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα