Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 22.07.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7401
28 χρόνια
Περιβαλλοντικές Υποδομές:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα
OΑΕΔ:19
Προγραμματα
Επιδότηση ως 3
εκατ. ευρ για
έργα αξιοποίησης
αποβλήτων
για 129.000 θέσεις εργασίας
Στόχοι είναι η μέγιστη απορροφητικότητα, μέσα στο 2020, η
Πανελλαδική κάλυψη και η στήριξη όλων των ηλικακν ομάδων.
Εμφαση δίνεται σε ειδικές ομάδες ανέργων , οι οποίοι αντιμε
τωπίζουν σημαντικά εμπόδια για την επανέντιξή τους στην αγορά
εργασίας
Fitch προβλέπει βαθύτερη
Τup νάςnς ύφεση 8,6% στην Ελλάδα φέτος
Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
19 Προγραμμάτων απασχό
ησης, με 129.000 επιδοεργασίας, Πορουσίασε ο
διοικητής του Οργανισμού
Απασχολησης Εργατικού
Δυναμικού (0AΕΔ) Σηύρος
Πρωτοψάλτης
Η βουτά της οικονομικής δραστηριότητας Προπτικές της Δυτικής Ευρπης το Τρίτο
Που θα προκαλέσει η Πανδημία στην Ελλάδα τρίμηνο, η Fitch Προβλέπει ότι Το ελληνικό
θα οδηγήσει σε απότομη επιδείνωση του
ισοζυγίου του Προϋπολογισμού και των
Τρεχουσν συναλλαγν, Προβλέπει η Ftch ύφεση 8,1 ) , γα να ανακάμψει κατά 5,1%
λίγες ημέρες πριν την ετυμηγορία της για το
ελληνικό αξιόχρεο. Σε έκθεσή της για Τις
ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 8,6% το 2020
( έναντι προηγούμενης Πρόβλεψης γα
παρατάσεις και
πληρωμές για
Το 2021 και 2,7% Το 2022.
απόφαση σμία υποβολής κυρσεις. Η ίδια
Διοικητή
Ανεξάρτ- για τη μεταβολή Αυγούστου
Αρχής
των δηλσεων προθεσμία ( 31
του μισθματος 2020) ισχύει και
Στα 1,08 εκαΤ. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο
Δημοσίων Εσό-( δηλσεις για την υποβολή
δων , Γιργου Covid ), για τους αρχικής ή ΤροΠίτσιλή, Παρα- μήνες Ιούλιο και
τείνεται έως τις Αύγουστο, δήλωσης
31 Αυγούστου χωρίς να επιβ- μισθωτηρίου
2020 η καταλ-ληθούν οι προβ-συμβολαίου. Η
ποΠοιητικής
δηλσεων ματοποιηθεί έως
Covid απο τους
ενοικιαστές βρίου.
μπορεί να ΠραγΤις 7 ΣεπτεμΤων
Created by Universal Document Converter