Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

22

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5486

∆ΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ
ΜΕ ΧΑΣΙΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΟΝΙΣΕ Ο Ν. ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ

Τοπικά
µέτρα όπου
χρειαστεί

Πυρά κατά Πατρινών
αστυνοµικών!
n ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ∆ΥΟ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΜΕ 640 ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ,
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΦΕΡΕ ΚΕΡ∆Η 1.000.000 ΕΥΡΩ ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ (183 Ψ.) ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (157 Ψ.)

ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Επανεκκίνηση
του τουρισµού
ΣΕΛ. 37

ΠΟΙΟΙ ΤΟΝ ΥΠΟ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

O Γκριµάλντι
στην Πάτρα

Στον «τελικό»
των πρυτανικών
ΣΗΜΕΡΑ Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΗ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 2

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 72 ∆ΙΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΑΧΑΙΟ ΗΡΩΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

«Ο Λεωνίδας
της Κερύνειας»
ΣΕΛ. 7

Σε επαγρύπνηση
οι Ένοπλες ∆υνάµεις

ΣΕΛ. 3

n Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 19 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Θα ποτίζουµε
µε λύµατα...
ΣΕΛ. 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η «εικόνα»
των θανάτων
ΣΕΛ. 10

Ικανοποίηση
στην κυβέρνηση
n ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΕΧΟΥΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΕΛ. 11