Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 21.07.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7400
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΤα κΨηφιακά ΚΤΕΛ στη γραμμή εκκίνησης
Σταύρος Ασθενίδης:
Βορείου Ελλάδος
Αφορολόγητη η αγορά
Επιδείνωση του
καταναλωτικού
κλίματος το 1ο
εξάμηνο
Πρότης κατοικίας με γονική δωρεά
Μηδενίζεται ο φόρος για χρηματικές δωρεές από γονείς στα παιδιά
τους για να αποκτήσουν το δικό τους κεραμίδι . Η νέα κλίμακα, το
Τεκμήριο και η μοναδική Προϋπόθεση Που θέτει το νομοσχέδιο.
Αναλυτικά παραδείγματα .
Χρυσή ευκαιρία για αγορά
Ετήσια πτση 30,4% στον κύκλο
εργασιν στη βιομηχανία τον Μάιο
Πρτης κατοικίας
<προκα από την οικογένεια
δαμορφνουν διατέξεις του
φορολογικού νομοσχεδίου
Που κατατέθηκε στη Βουλή.
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιν στη
Βιομηχανία (σύνολο ενχριας και εξωτερ κής αγοράς) κατέγραψε Πτση 30,49% τον Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου
Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2019 , σύμφω - αντίστοιχο του δωδεκαμήνου Ιουνίου 20 18να με τα στοιχεία Που δημοσιοΠοίησε η
ΕΛΣΤΑΤΣε σχέση με τον Απρίλιο του 2020,
ο δείκτης εμφάνισε αύξηση 8,7%.0 μέσος
2019-Μαϊου 2020 σε σύγκριση με τον
Συντέξεις
Αυγούστου 2020:Πότε
πληρνονται κύρι
και ετικουρικές
Μαΐου 2019 Παρουσίασε μείωση 7,9%
ται στα ισρα ηλι- μέτρων Που θα κά με τη διαδρο-έχει Προκαλέσει
να και κυπριακά συνδέει οικόπεδα μή του αγωγού, Τριβές με την
Ισραήλ ενέκρινε ύδατα. Πρόκειται φυσικού αερίου υποθαλάσσιου Τουρκία, η οποία
στο μεγαλύτερο υποστηρίζει ότι
σκοπό να ληφθεί τουρκοκυπριακή
μια τελική επεν - πλευρά έσοδα
φυσικούς
υπουργικό
συμβούλιο του
την κατασκευή για μια Πολυεθν
του East Med, κή
στη λεκάνη της
συμφωνία ανατολικής τμήμα του , με στερεί
αγωγού ύψους 6 δισ. Μεσογείου , με τις
Θεοχάρης:
Η φετνή χρονιά αποτελεί
επενδυση για το μέλλον
φυσικού αερίου δολ., μεταξύ του
Που θα ανοίγει Ισραήλ,
δρόμο για εξαγω- Κύπρου,
γή στην Ευρπη Ελλάδας και της Ιταλίας.Αυτήν τη
από τα κοιτάσμα- Iταλίας, για ένα στιγμή διεξάγεται ωθεί το έργο έως
τα Που βρίσκον- έργο 1.900 χιλιο-μια έρευνα σχετι
ευρωπαϊκές αγοτης ρές μέσω Κύπρ- δυτική απόφαση από
της ου, Ελλάδας και εντός δύο ετν πόρος
και να ολοκληρ- νησιού .
Το 2025.Το έργο
Created by Universal Document Converter