Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 21.07.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6580
Έχει αποφέρει στη χρα εξαγωγές που υπερβαίνουν συνολικά τα 425 εκ.
Επέχταση της συνεογασίας Intraom Defense και Rytheon για τους Patriot
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ :
Ηγετική εταιρικν
θέση στην αγοά
ομολόγων
Την ηγετική Της θέση στην αγορά επιβεβαίωσε η Τράπεζα Πειρ
αις με τη συμμετοχή της ως συντονιστή, κύριου αναδόχου και
συμβούλου στην
DevelopmentAΜΔΑ +0,17% , συγκεντρνοντας ζήτηση Που
αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της συνολικής έκδοσης
Απεργία την Τετάρτη
στον όμιλο
<<ΕΛΛΑΚΤΩΡ>
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Να παρθεί Πίσω
το αντεργατικό
τελεσίγραφο
Σε 24ωρη απεργία την
Τετάρτη 2 Ιούλη στον όμιλο
<ΕΛΛΑΚΤΩΡ> και σε Τρίωρη
στάση εργασίας (τις πρτες
ρες Του ωραρίου ) στον
έκδοση ομολόγου
Lamda
Η έκδοση της Lamda είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Που
Πραγματοποιήθηκε στο ΧΑ-η Τράπεζα Πειραις συγκέντρ- υπόλοιπο κλάδο, προχωρούν
ωσε τη μεγαλύτερη ζήτηση και στην έκδοση της ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ, ΠΟυ πραγματοποιήθηκε πρόσφατα- και έχει ιδιαίτε-κάλεσμα του Σωματείου
ρο χαρακτήρα για Την ελληνική οικονομία , αφού μεγάλο
μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων προορίζεται για η
χρηματοδότηση επενδύσεων στο εμβληματικό έργο του
Ελληνικού.
οι εργαζόμενοι μετά από
Μοodys: Οι Ελληνες
καταθέτες δίνουν ανάσα
στις τράπεζες
Μισθωτν Τεχνικν .
8.00 n.μ. θα γίνει συγκέντρ
ωση στην έδρα Του Ομίλου,
Ερμού 25, στην Κηφισιά.
Οι εργαζόμενοι αντιδρούν
στο αντεργατικό τελεσίγραφο
της εταιρείας , η οποία τους
καλεί να αποδεχτούν:
Μεισεις μισθν (από 4%
έως 15% επί του μεικτού και
6% έως 20% επί του καθαρ ού), Πρόγραμμα εθελούσιας
αποχρησης (για ηλικίες από
40 έως 55 ετν ) και
 (για τους άνω
των 55) . Οι περικοπές είναι
τέτοιες που ακόμα και όσοι
δουλεύουν στα έργα με
1.000 ευρ μεικτά (715
ευρ καθαρά), Προβλέπεται
να έχουν μείωση 4% επί του
μεικτού μισθού (6% στον
καθαρό μισθό)!
<Δεν υπογράφουμε τη
σφαγή μας! Να σταθούμε
όρθιοι απέναντι στο
τελεσίγραφον, Τονίζει Το
Σωματείο και καλεί τους
εργαζόμενους να μην αnoδεχτούν τις μεισεις μισθν,
ούτε Τις επερχόμενες
απολύσεις και κεθελούσιες
αποχωρήσεις,
ΔΕΗ: Ομολογιακό δάνειο E30
εκαι, για κεαάλιο κίνησης
Το μέσο κόστος των καταθέσεων μειθηκε
σημαντικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα,
καθς όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΤΤΕΕΛΛ
0,62%, υπάρχει μετατό πιση σε φθηνότερα
προϊόντα, αντί για Τις Προθεσμιακές Που προσφ
έρουν μεγαλύτερο επιτόκιο στους Πελάτες
σημεινει η Moody's σε ανάλυσή της.
Όπως επισημαίνει, το γεγονός Παράλληλα με τη
φθηνότερη χρηματοδότηση, μετριάζει την Πίεση
Που δημιουργείται από την Πανδημία στα περιθρια κέρδους και την κερδοφορία του 2020.
Η ΔΕΗ Προχρησε σε
δανείου ύψους 30 εκατ .
ευρ από την Alpha λαίου κίνησης .
BankAΛΦΑ
εν τα χρήματα θα χρηομολογιακού σιμοποιηθούν για
καλύψουν ανάγκες κεφα
+3,07%,
όπως μετέδωσε η Eurοx
Χρηματιστηριακή .
Το επΙτόκιο της έκδοσης
διαμορφθη ε
3μηνο Εuribor + 4,5%
Created by Universal Document Converter