Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

33oC, 21:00

27oC - Υγρασία 34%-61% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:30 - Δύση ηλίου: 21:02

€0.80

Äéáüëïõ êÜëôóá

Όταν ο Λένιν έλεγε ότι θα συμμαχήσει ακόμα και με το διάολο για να προχωρήσει το επαναστατικό του σχέδιο, δεν μπορούσε να φανταστεί το ρηχό τσιτάρισμα και αυτής της φράσης του. Όταν επαναλαμβάνεται άκριτα, απομένοντας μισό, (σ.σ. δίχως δηλ. την επαναστατική προοπτική), γίνεται συνήθως το συνώνυμο του καιροσκοπισμού! Τι άλλο θα
ήταν άλλωστε η συμμαχία, ακόμα και με το διάολο, προκειμένου να κάμουμε τη δουλειά μας, αγνοώντας τον συσχετισμό των δυνάμεων, των
συμφερόντων και του χρήματος; Και ποιος ακριβώς είναι ο διάολος σε κάθε μια περίπτωση; Από τον Ερημίτη άρχισε το ελληνικό Δημόσιο
να ξεπουλάει τα ασημικά του, κατ’ εντολή των δανειστών, προκειμένου να αποφύγει την άτακτη χρεοκοπία. 3»

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5162

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ KASSIOPI PROJECT ΖΗΤΟΥΝ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

ÌåôÜ ôéò öéëïöñïíÞóåéò Ñüôóéëíô

• Óêëçñáßíåé ç êüíôñá

¸ñ÷åôáé êáé
óôçí ÊÝñêõñá
ôï ðáíåëëÞíéï
cheerleading!

«Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μια
κυβέρνηση θα υποστήριζε ποτέ
ένα τόσο παλιομοδίτικο έργο. Είναι προφανές ότι η οικοδόμηση
σε μια παρθένα περιοχή δεν χαρακτηρίζεται ως σύγχρονη και
βιώσιμη ανάπτυξη».
Σελίδα 5&6>>

ÍÝá ìÝôñá åéóüäïõ
óôç ÷þñá áðü ôá
÷åñóáßá óýíïñá Ýùò
ôéò 4 Áõãïýóôïõ 4>>
Ðþò åîçãåß ï êáè.
Çëßáò Ìüóéáëïò ôá
«êáèáñÜ» ôåóô ôùí
Âñåôáíþí ôïõñéóôþí

Διεξάγεται… on tour σε τέσσερις σταθμούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρέθυμνο), με σκοπό να
περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι μετακινήσεις των αθλητών-τριών. 15»

ÐÝñáóå êéüëáò
Ýíáò ÷ñüíïò áðü ôïí
Üèëï ôçò Óðõñéäïýëáò! 15»

Μια Ιλιάδα
από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
στο Μον Ρεπό

1 1»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα