Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Η Ασφάλεια
Γρεβενν
σκόραρε
Θερινές
εκπτσεις
ο Κασαπίδης
στον Δήμο
Γρεβενν
ΧΡΟΝΙΚΑ
napaoεuή 17.7.20 20
ΔΥΤΙΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕB ΕΝΩΝ
Φhehhtvων 22, Γρεβενά Tnh. 2462 097 772, Fax 2462 097 773 Jeml: Chronkaαα enet.gr
ΑΠΑΣΟΦΙΑ. Κωνστανττνούπoλn .
Σταύροs Χp . Καραγκούνns M.D.
Μοιευτήραs - Χειρουργοs Γuvoικoλόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
ΣΤΟΚΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
(Εμπορικό Ελιμεία)
Th: 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 24625 02144
Επείγοντα 6544 206795
Σ ΡΚΑ
ΕΘNIΚΗ ΑΝΤΙΤΣΕ 30
τη.: 2052028964 2062025214