Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δικαινεται το ΠΑΡΟN-Η Πρτη κατοικία δεν Περνάει στα χέρια των αδίστακτων funds
Με νέα κυβέρνηση
Επιδοτείται η δόση του δανείου μέχρι
90%-Τέρμα οι Πλειστηριασμοί
στη ΔΕθ ο Μητσοτάκns
. Αλλαγές σε δομέs και πρόσωπα
. Σπάνε υπουργεία
ΣΕΛ. 9
-Ποιες είναι οι Προϋποθέσειs ένταξns στο Πρόγραμμα-<γέφυραν
ΣΕΛ. 8
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΑP. ΦΥΛ. 1.446-ΕΥΡΩ 2.
WwWw.paron.gr
'ούμε τον τελευταίο μήνα καταστάσειs Που κάθε άλλο Παρά τιμούν τη
χρα μαs. Έχουμε καταντήσει να γυρίζουμε από πόρτα σε Πόρτα ζητιανεύονταs έναν καλό λόγο, τη στήριξη του συμμότου και εταίρουμαs στην Ευρπη Πουθενά, Ακόμη και για τ υμβολο τηs Χριστιανοσύνηs, την Αγία Σοφία, κανέναs από τοus μεγάλουs δεν τράβηξε τ αυτί του Ερντογάν
όμωs , η Ελλάδα δεν βρίσκει θύρεs ανοιχτέSν
αφού, όπωs θα έλεγε και ο εθνικός μαs ΠΟιητήs θετα, τον γείτονα, τον Τούρκο, τον έχουν στα πα Τούρκ0s δοκιμάζει τιs αντοχές του νέου ενοίκου προφανs και του κορονοϊού . Και ξαφνικά πριν
Διονύσι0s Σολωμός , δεν είν' εύκολες οι θύρες πα και του κάνουν όλα τα κέφια. Ό,τι θέλει, το
εάν η χρεία τεs κουρταλή. Η χρα μαs τοUs έχει έχει, γιατί ξέρει να το Παίζει δίπορτο, Πάει στον
δσει τα Πάντα, και μάλιστα εν λευκ , με αποτέλεσμα να μαs συμπεριφέρονται σαν να είναι το
αχωράφι μαs δικό τουs cοικόπεδον, για το οποίο ρικανός ανησυχεί μην τον χάσει, γι ' αυτό και όλο λοs μαs ο Ταγίn τον πήχη των απειλν . Και άρ - ήταν ένα μήνυμα για να κάτσουμε να κουβε δεν χρειάζεται καν να πληρνουν ανοίκι.Αντίαθύρες ανοικτές δεν βρήκε η Ελλάδα
ΘΑΡΡΑΛΕΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΚΟΥΡΗ
από δέκα μέρες, από το Πουθενά, χτυπάει το
του Μαξίμου, του γιου του παλιού του φίλου, του
Μητσοτάκη. ΟΈβροs ήταν η πρτη πράξη, όμωs τηλέφωνο του Πρωθυπουργού μαs. Ο γείτονas,
βρήκε αντίσταση, το οχυρό άντεξε .
Τη συνέχεια τη ζούμε.Όλο και ανεβάζει ο ..
αξανθόν γείτονα, τη λεγόμενη ααρκούδαν , Πυu
κάνει αμάν να τον έχει στην αυλή του , και ο Αμεέναs ήρεμοs Ερντογάν, είπε: Νερό κι αλάτι, οι
φί - απειλές και η επιχείρηση εισβολής στον Έβρο
τον ασημνει. Τoυs τελευταίοUs δύο μήνεs ο
χισαν οι υποχωρήσειs τns Αθήναs, με τη βοήθεια
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Να πού οδηγούν οι θριαμβολογίες
Πολεμικό καλοκαίρι σχεδιάζει ο Ερντογάν στο Αιγαίο
ΝΕΙΣΒΟΛΗ
Συναγερμός
στην Αθήνα
Πεύσαμε να Πανηγυρίσουμε ότι χάρη στα
Ζμέτρα και στην καραντίνα Που επέβαλε η
κυβέρνηση η Ελλάδα είχε από τοUs μικρότεροus αριθμούs θυμάτων τηs Πανδημίαs. Ήρθη ο εγκλεισμός , Πετάξαμε τιs μάσκεs , ανο
ξαμε τιs Πόρτες στοus βόρειουs γείτονές μαs ,
Που είναι γνωστό ότι κάθε άλλο Παρά καλή σχέ
ση έχουν με τοus κανόνεs υγιεινήs, και τα κρούσματα Πέταξαν στα ύψη . Και τρα, Πίσω στα
μέτρα, με απαγόρευση και των Πανηγυριν,
Που τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχουν Πάντα
την τιμητική τουs .
στην υφαλοκρηπίδα
Να και ένα καλό νέο ..
Eοληάρουν
α κρουαφερόπλοια..
Επί ποδός πολέμου οι Ενοπλεs Δυνάμειs-Τι ρόλο παίζει η Μέρκελ
Μάχη Αμερικής-Γαλλίαs για τιs δύο φρεγάτε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΔΑ 14
Στα αεροδρόμια η πτση
έχει ξεπεράσει το 85%
επεράστηκαν όλα τα εμπόδια για την
κρουαζιέρα και πλέον το μόνο Που Περιμένουν οι εταιρείεs των κρουαζιερόΠλοιων είναι το σήμαν του υπουργείου
Ναυτιλίαs , με τον κατάλογο των λιμανιν
τα οποία μπορούν να εντάξουν στα δρομολόγιά τοUs. Μοναδική Προϋπόθεση, οι
επιβάτες να μην έχουν κανένα Πρόβλημα
με τον κορονοί , να μην έχουν καμία . σχέ
ση μαζί του.
Σύμφωνα με πολύ καλές Πηγes , από
ρα σε ρα θα δοθεί το <σινιάλου, μαζί
με τis οδηγίεs Που θα πρέπει να ακολουθηθούν , και τα κρουαζερόπλοια θα μπορούν να σαλπάρουν. Ήδη Παραμένουν οι
κρατήσεις Που έχουν γίνει από καιρό στιs
εταιρείεs κρουαζιερόπλοιων .
Άδεια τα αεροδρόμια.. .
Στα αεροδρόμια η πτση τηs επιβαυκής
κίνησηs έχει ξεπεράσει το 85 % , στα ίδια
Ποσοστά . Πλέουν και τα επιβατικά Πλοία,
εν τα γιοτ και οι θαλαμηγοί στα λιμάνια
του Αιγαίου, τns Κρήτns και του Ιονίου
έχουν γίνει μαγική εικόνα. Στα 14 περιφε
Σελίδα 8
Πού Ποντάρει
ο Τσίπραs
ΉΑγία Σοφία καίοίΟθωμανοί
. Τα μέτωπα όπου θα ρίξει
όλο το βάρ0s ο ΣΥΡΙΖΑ
Ο Πανδημία και τουρισμός,
το φιάσκο τns κυβέρνησns
| εγάλη θλίψη κατέλαβε τήν Ψυ
Ιχή μας μέ την μετατροπή της
Άγίας Σοφίας σέ Τζαμί Πού είναι ένας
έκκλησιαστικός καιί Πολιτιστικός βια
σμός και μάλιστα στήν έποχή μας
Πού χαρακτηρίζεται ς έποχή άν
θρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού
τν θρησκευτικν έλευθεριν Αύτό
δείχνει τόσο τήν νοοτροπία τν
Τούρκων όσο και Τήν υποκρισία αύτν
Που τους στήριξαν στήν άπόφασή
τους αύτή γιατί δέν νομίζω ότι Προ
χρησαν σέ τέτοιες κινήσεις χωρίς
κάποια συμπαράσταση άπό μερικούς
μεγάλους ήγέτες Κρατν
Πάντως ή Αγία Σοφία δέν έχει καμ
μάσχέση μέ τους Τούρκους Οθωμανούς
έκτός και άν τήν θεωρήσουν ς ένα
λάφυρο μας έξεκολουθητικής κατάκτησης
της Πόλης Βασιλεύουσας άπό Τό έτος
μέχρι σήμερα Όμως ή ίστορία αίνος σέ κείμενό του μέ ΤίΤλο ΟΙ ή Σοφία του Θεού Πατρός
δέν Παραγράφεται ούτε άποσιωπάται Εκκλησίες τής Αγίας Σοφίας γράφει
ούτε Παρερμηνεύεται
Όn Γεργιος Φλωρόφσκι ένας όνομα Ποu μεταξύ δύο άλλων δηλα
μεγάλος Ρσος Θεολόγος τουου
άναφέρεται άπό Τόν Άπόστολο Παύλο
στόν ένυπόστατο Λόγο του Θεού Τόν
Χριστό
Μάλιστα γράφει ότι ό πρτος Να
ός στήν Κωνσταντινού πολη Πού
άφιερθηκε στό όνομα τής Αγίας Σο
φίας πιθανόν σχεδιάστηκε άπό τον Μέ
γα Κωνσταντίνο έγκαινιάσθηκε τό
έπί Κωνσταντίου και άργότερα κτίσθηκε
μέ τήν σημερινή του μορφή ς ή
Μεγάλη Έκκλησία έπί του Ιουστνιανού
Αύτό,σημαίνει ότι Τό όνομα Αγία
Σοφία ήταν έπιβεβαίωση τής θεολογίας
τής Α Οίκουμενικής Συνόδου Που κα
τήρτισε το Σύμβολο τής Πίστεως στό
όΠοίο όμολογούμε τόν Χριστό ς Φς
έκ Φωτός Θεόν άληθινόν έκ Θεοΰ
άληθινού γεννηθέντα ού ΠΟιηθέντα
όμοούσιον το Πατρί δι ού τά Πάντα
έγένετο ότι Αυτός είναι ό Λόγος και
ΣΕΛ. 9
θα παραπέμψουν τον Παπαγγελόπουλο
Αγρια μάχη την Τετάρτη στη Βουλή
. Τρομοκρατούν τη Δικαιοσύνη,
καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 1Ο
Γράφουν σήμερα στο ΠΣ
Η προαποφασισθείσα παράνομη παραπομπή
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΟΒΟΛΑ
Του
Μητροπολίτο υ Ναυπάκτου
και Άγίου Βλασίου Ιεροθέου
Σελ. 4
Κορονοιού συνέχεια: Το πρόβλημα της σωτηρίας
των σωσμένων
Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΑ 2
Σελ 5
Η θρησκευτικο-ιστορική και πολιτικο
πολιτιστική διάσταση της μετατροτής
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
Του ΧΡΗΣΤΟΥ 0. ΜΠΟΤΖΙΟΥ
Μέσα σέ αύτήν τήν προοπτική
ότι ή λέξη Σοφία είναι ένα βιβλικό ύπήρξαν Πολυάριθμες Εκκλησίες στήν
Τότε Ρωμαϊκή Αύτοκρα τορία μέ τό
9,3 τρισ. δολάρια
το παγκόσμιο εταιρικό χρέος
Σελ. 6
δή τής Δύνα μης και τής Είρήνης
λόγω τns Πανδημίας!
ο Φορολογήστε μαs Παραπάνω,
ζητούν 83 κροίσοι!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1Ο
Πς φτάσαμε στην πιλοτικήν δίη
για τα αναδρομικά των συνταξιούχων
Του ΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Έγραψε την UNESCO ο Ερντογάν στα παλιά του υποδήματα
Σελ. 6
Η επέτειος της Κυπριακής τραγωδίας
και τα διδάγματα για το παρόν
Του ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ
ΣΕΛ. 4
Ψάχνει για λεφτά η κυβέρνηση
Κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα
η επιτυχία κατά τηs Πανδημίαs
Σελ. 7
Τα μαθήματα του 1974 και ο κίνδυνος του πολέμου
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Έρχεται ρύθμιση, με διαγραφή
φόρων και Προσαυξήσεων μέχρι και 75%
Οι επιστήμονεs
φοβούνται δεύτερο κύμα
Ο Να μη γίνουμε Σερβία
λένε στην κυβέρνηση
Σελ. 8
Τα κκόκκιναν δάνεια, ο αναβαλλόμενος φόρος
η bad bank και ο τραπεζικός <πίθος των Δαναϊδωνω
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗ
Σελ. 9
. Στο κόκκινο η ύφεση
ναζητεί τρόπουs η κυβέρ
Ηνηση για να μπουν λεφτά στο
Δημόσιο Ταμείο. Και το υπουρ
γείο Οικονομικν προχωρεί σε
μια άτυπη περαίωση, Που εκτόs
από τα έσοδα που θα φέρει στο
κράτ0s θα βοηθήσει και στην
αποσυμφόρηση των δικαστητά 30% για τα εισοδήματα Που
θα αποκτηθούν μετά την 1η Ια νουαρίου 2021.
2) Κατάργηση τηs εισφοράs
αλληλεγγύns για όσουs έχουν
εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρ Αναζωπύρωση του κορονοϊού
από 12.000 ευρ Που είναι σήμερα το όριο.
Στον σχεδιασμό του Μαξίμου
είναι και η μείωση του ΕΝΦΙΑ
κατά 8% μεσοσταθμικά, σε συνΤουρκία και Αγα Σοφία
Του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ
Ανησυχία των λοιμωξιολόγων για την
αύξηση των εγχριων κρουσμάτων
Σελ. 10
ων και πρόσθετων φόρων από
για όλουs ή κατάργησή τns
35% έωs 75%, με τον υπόχρεο για εισοδήματα μέχρι 20.000
ευρ . Το ποσό Που αναζητεί η
κυβέρνηση για το ακούρεμα
τns εισφοράs αλληλεγγύηs ανέρ
χεται σε 350 εκατ. ευρ περίΠου . Τα δύο σενάρια προβλέΜυστική τριμερής συνάντηση στο Βερολίνο
στον απόηχο της Αγια-Σοφιάς
Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ
να πρέπει να Πληρσει το 30%
Σελ. 10
τns οφειλήs εφάπαξ
Ο Τέλ0s Ιουλίου με 15 Αυγούστου
Προβλέπει μελέτη του Αριστοτελείου
ΣΕΛ. 12
Η διπλωματία του πετρελαίου στη Λιβύη εμποδίζει
την επιβολή κυρσεων στην Τουρκία
Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
Στο τραπέζ του υπουργείου
ρίων από τs χιλιάδεs φορολο- Οικονομικν , Προκειμένου να
αυξηθεί το εισόδημα των νοι Ο συμβιβασμός θα Προβλέ - κοκυριν , είναι και το ακούρε
Πει τη διαγραφή Προσαυξήσε - μαν τns εισφοράς αλληλεγγύns
γικές υποθέσειs .
Σελ. 12
Πουν:
Φοβάται το λουκέτο το 75%
των επιχειρήσεων
1) Μείωση τns εισφοράs καΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1Ο
Διαβάστε στις
τΨπολογίες
ΣΕΛ. 11
Η BC Partners ετοιμάζεται
να ίξει κεφάλοια στιν αγορά | Ζημίες στην ΕΡΤ το 2019 εξατίαs του λουκέτου του 2013
Ξεκινάνε με ζημίεs 80 εκατ. ευρ τα κανάλια! | Τnpοβλέηουν οι όροι τιs τιλεργασίας
Ο Καμία νύξη γα τs αποδοχές του τηλεργαζομένου
Κόντρα ΣΚΑΙ- Star
στα realities
ΣΕΛ. 11