Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ1ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15291 Ιδρυτής: Ιωάννns ΚόΚκινOs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σάββατο 18, Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 www.proinanea.gr
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σκοπός η φιλοξενία περισσότερων Παιδιν
Ζητούν περισσότερη
ασφάλεια μετά το επεισόδιο
Δημοπρατήθηκε κυκλικός
κόμβ0s στη Βασιλική
Προετοιμάζεται για την υποδοχή βρεφν και νηπίων ο ΟΚΠΑΠΑ
Σελ. 9
Σελ. 4
Σελ. 11
Σε εγρήγορση για την
προστασία τns λίμνηs
σστασια τηS
> Σελ. 3
ΤΕΡΟΒΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ
Νέο Πρόγραμμα
αΓέφυραν
για τα στεγαστικά
δάνεια
Τραγικός ο απολογισμόs
τροχαίου με θύματα πρόσφυγες
Η τεχνολογία στην υπηρεσία
του εκπαιδευτικού έργου
Αφορά την επιδότηση
δόσεων έωs και κατά
Σελ. 8
Σελ. 16
Σελ. 5