Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Παλμός Αιτωλοακαρνανίας:Recognized text:
ΑΓΡΙΝΙΟ
Αίτωλοκαρνανίάς
MFIΟΛΟΓΠ,
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4707
ΟΚΤΗΤΗΣΕΚΔΟΤE ΔΛΗE ΘΕΟΔΟΡΟΣ Β. ΣΒΕΡΚΑΣ ΕΤΟΣ 23 ΑΡΟΥΜΟΥ 162 Σάββατο 18 Ιουλίου 200- Παπαφτη 5 Αμνο. Τη.Faκ26410 28760 Τμή οίλλου 050
Πόσο πιο χαμηλά;
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΗ
Με μια δυσάρεστη έκπληξη ήρθαμε αντιμέτωποι, μπορούσε να σσει αυτό το κτίριο και να γίνει ένα
διαβάζοντας τον τοπικό τύπο και συγκεκριμένα την μου σείο πολιτισμού στο όνομα του μεγάλου αυτού
έγκριτη ημερήσια εψημερίδα του Μεσολογγίου , Ε
θνική Ηχ . Στις αγελίες μέσα σε πλαίσιο και
με τον τίτλο ΤIΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ υπάρχει αγ
γελία για την πληση του σπιτού του
σημαντικού Μεσολογγίτη ποιητή
Μλτιάδη Μαλακάση. Η έκ πληξή μας ήταν μεγάλη,
ωστόσο επικοινωνή.
ποιητή, Μλτιάδη Μαλακάση και όχι να φιγουρά.
ρει στις ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ και στις ΑΓΓΕΛΙΕΣ σαν οποιοδήποε εμπορεύσιμο είδος. Δεν είναι ό
λα εμπόριο και αντιπαροχές .
Ποιός ήταν ο ποιητής MΙλτιάδης
Μαλακάσης
Ο Μίλτιάδης Μαλακάσης (1869-27 Ιανουαρίου 1943 ) υπήρξε ένας από
τους σημαντικότερους ποιητές του
σαμε με την συνάδλεφο εφημερίδα για να
διαπιστσουμε αν η αγγελία είναι αληθινή ή αν
πρόκειται περί λάθους ή
μάλλον περί φάρσας . Η συνάδελφος μας διαβεβαίωσε ο
π είναι πέρα για πέρα αληθινή
και ισχύει το Πωλητήριο!!! Απο εκείνη τη στιγμή και μετά , μας ήρθε
στο νου να μοιραστούμε μαζί σας ,
ποιός είναι ο Μιλτιάδης Μαλακάσης και γιατί κατά Πατρν και το 1885 πήγε στην Αθήνα και μπήκε εΠΩΛΕΙΤΑΙ το σπίτι του Μαλακάση
στο Μεσολόγγ Τετραγωνικά οι
κοπέδου 350-Ζητούνται σοβαρές
ΤΗΛ. 69782 .
ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
νεοελληνικού λυρισμού . Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση
και την πεζογραφία . Από το
1937 ως το 1939 ήταν πρόεδρος της
Εταιρίας Ελλήνων Λογστεχνν .
Η ζωή του
Γεννήθηκε το 1869 στο Μεσολόγγι, από πλούσια
οικογένεια . Αφού τελείωσε το δημοτικό και το Ελληνικό σχολείο στο Μεσολόγγ χωρίς ιδιαίτερες ε.
πιδόσεις στα μαθήματα, τελείωσε το Α ' Γυμνάσιο
τη γνμη μας, θα πρέπει η πολιτεία να έπεμβει , ό- σωτερικός στο ιδιωτικό λύκειο, Παπαγεωργίου. Στη Στην Αθήνα έζη σε κοσμική ζωή και ήταν μέλος της
πως έπραξε παλιότερα ο Δημήτρης Σταμάτης συνέχεια γράφτηκε στη Νομική Σχολή , κατόπιν πίε- Αθηναϊκής Λέσχης. Το 1897 γνωρίστηκε με τον Ελ.
(πρην Νομάρχης ) με το Χρυσογελεκο και σήμερα σης της οικογένειάς του, την οποία όμως δεν ελεί - ληνογάλλο ποιητή Ζαν Μωρεάς ( ωάννη Παπαδιατο χαίρονται, ανακαινισμένο οι πολίτες του Μεσο- ωσε ποτέ Η οικονομική άνεση της οικογένειάς του μαντόπουλο) και η γνωριμία αυτή επηρέασε απολογγίου και όχ μόνο Μια παρόμοια δυναμική πα του έδωσε τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στην ποίη φασιστικά την ποίησή του και τη μετέπειτα λογοτε
προτάσεις .
Η οικία του Μιλτιάδη Μαλακάση
στο Μεσολόγγι, όπως είναι σήμερα
ρουσία , απο οποιοδήποτε πολιτικό μετερίζι , θα ση και τη λογστεχνία για ολόκληρη τη ζωή του . χνική του πορεία.
Συνέχεια στη σελίδα 13
Τέθηκε ο θεμέλιος λίθος
για την 3η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του "Παναγία Ελεούσα"
Μετά την υπογραφή της σύμβασης που έγινε μέσα Μαιου του 2020, ξεκίνησε και η κατασκευή της 3ης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ττου Εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα". Το συγκεκριμένο έργο, έχει ενταχθεί στο Ε.Π Δυτική Ελ
λάδα 20142020 στον άξονα προτεραιότητας Ανάπτυξη εκσυγχρονισμός- συμπλήρωση κοινωνικν υποδομν , υποδο
μν υγείας και εκπαίδευσης σημαντικότατη είναι και η στήριξη του Δήμου Αγρινίου και των τεχνικν υπηρεσιν του
για την υλοποίηση του τόσου σημαντικού έργου.
Έται την Παρασκεύη 17 Ιουλίου , παρουσία του Δημάρχου Αγρινίου Γιργου Παπαναστασίου τελέσθηκε ο Αγιασμός για
τη θεμελίωση της 3ηςΣτέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Εργαστηρίου Παναγία Ελε ούσα
Η νέα στέγη, προϋπολογισμού 1.990.000,00 E , κατασκευάζεται σε οικόπεδο 9.000 τμ στο Ψηλογέφυρο Αγρινίου . Το
κτίριο θα περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και Α' όροφο . Προβλέπει εξωτερική σκάλα για την πρόσβαση από το υπόγειο
προς τον περιβάλλοντα χρο.
Συνέχεια σελίδα 3
Γιργος Παπαναστασίου:
"Ανεβάσαμε ταχύτητες και τρέξαμε" το ΒAA
τριπλασιάζοντας τα έργα που θα εκτελεστούν άμεσα
Σελ.: 10
Το e-mail του ΠΑΛΜΟΥ : [email protected]Τo site του ΠΑΛΜΟΥ: www.palmospress.gr