Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Η Φωνή της Βισαλτίας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΦΩΝΗ
ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΔΡΥΤΑ A. ΒAΓΕΝΑΣ Ν & Δ ΤΡΙΑΝΤΑΟΥΛΟΥ- Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΧΣΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.Τ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΜΝΣΗ: ΑΧΙΛΛΕΩΣ 1-ΝIΓΡΙΤΑ-ΤΗΛ. & FAX: 23220 22487-ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 23220 23894
Γραpεiα Σερων Εν. Αντίσιασης 13, 1ος οp. Email : fovis [email protected] . stes: foni [email protected] gr ΚΩΟΙΚΟΣ : 2446
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Τμή φύλλου 0400
Ένα μοναδικό ντοκουμέντο
σαν σήμερα πριν από 107 χρόνια
Μόνο με αρνητικό
τεστ η είσοδος από
τον Προμαχνα
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΤΗΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1913
Ατό τα μεσάνυχτα
της περασμέης
Τρίτης
τέθηκε σε ισχύ η
ΚΥΑγια περιορ
σμό των αφίξεων
στη χρα ξνον
ταξιδιωτν από τον
Προμαχνα Σερ
ρν, λόγω κρουσμάτων κορονοίού
Βεκίνησε σήμερα η
εφαρμογή της Κοινής Υπουργκής Απόφασης που ελήφ
θη και αφορά στον
περιορισμό τον α φίξεων ξυνων πολιτν στην Ελλάδα
από τον Προμαχ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΩΝ
Την Νιγρίτα πολύ πριν ε
κραγεί ο Β Βαλκανικός πόλεμος,
ατό το Φεβρουάριο του 1913 , οι
Βούλγαροι αποπειράθηκαν με ετα αποκρούσθηκαν με ατλεις από
νεύημμένους αφνιδιασμούς να
υφαρπάξουν από τους Τηνες
συμμάχους Κορυφαίο γεονός
στην προσπάθειά τους αυτή ήταν η
μάη στα Πλατανούδια Τερανής
από τις 20-23 Φεβρουαρίου, αλλά
Του Βασιλείου
Γιαννογλούδη,
καθηγητή
4 Λυκείου
Σερρν
και Αντιπροέδρου
τον ελληνικό στρατό που τον συνέ δραμαν οι κάτοικοι της περιοχς
σελ: 4& 5
σελ : 15
Χωρίς απλειες θέσεων
εργασίας ο Νομός Σερρν
Βελτινεται
το επαρχιακό οδικό
δίκτυο του Ν. Σερρν
Βελτινεται η κατά .
Χωρίς απλειες σε θέ
σεις εργασίας
κέκλεισαν> το προ
πεντάμηνο του χρόνου
οι περιοχές των Σερρν και του Κιλκίς , οι
οποίες δείχνουν να ε πηρεάζονται πολύ λίγο
από τον κορωνο1 ,
σύμφωνα με στοιχεία
του Μηχανισμού Διά γνωσης τν Αναγκν
της Αγοράς Εργασίας
της Περιφέρειας Κεντρ
κής Μακεδονίας
Το νέο αυτό εργαλείο,
που δημιουργήθηκε για
να παρακολουθεί τις εξε
λίξεις στην αγορά εργασ
σταση του επερμα
κού οδικού δυκτύου
σε αρκετά σημεία
υστερα από τις πα
ρεμβάσεις που γίνο
ντα από την περιφ
ρεια Κ. Μακεδονίας
η οποία έχει και την
Ο αντιτεριφερειάρ
ρν Παναγιτης
Σπυρόπου
λος πρόσφατα σε
δημόσια παρέμβαση
σει και επεξεργαστεί τα
πρτα στοχεία
σελ : 8
σελ: 6.
Δικαινονται οι προσπάθειες του Επιμελητηρίου Σερρν
Ένας χρόνος
από την απλεια του
Δημητρίου Αναστασιάδη
Για την καταβολή επιδότησης
του κόστους μισθοδοσίας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις του Ν. Σερρν
Το Επιμελητήριο
Σερρν ακφράζα
την υκανοποίηση
του ανταπόκριση
αιτήματος του σχ
τικά με την ενίσχυση και στήριξη των
μεταπουητικν ετιχειρήσεων
Στο δελτίο Τύπου
που εξέδωσε αναφe
ρονται τα εξής
. Από το 2012 το
Επμελητήρο Σερ ρν διακδικούσε την
καταβολή των οφ λόμενων οικονομι
κν ενισχύσεων των
ετάν 2010-2015
Συμπληρνοται ένας
χρόνος από την απλεα
του ιδρυτή και προ
δρου της Fibran Δημη
τρίου Αναστασιάδη , e
νός χαρισματικού αν θρπου, που γνρε
ότι καγαθά κόποις κτνταν χωρίς να λησμονεί να δεχνει το διαρκές ενδιαφέρον
του για τον συνάνθρωπο.
Το ετήσιο μνημόσυνό του θα τελεσθεί την
Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 στον ερό ναό
Τριν Ιεραρχν στην Τερπνή
σελ : 14
σελ: 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα