Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δουτές-Διευθυντές: Μοκonλ A. Δούκος (1916-1952) .
Κστος Μ . Δούκος ( 1932-1970 ), Μικoήn K . Δούκος ( 1970-19971, Κστος Μ. Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης εκδότης: Δημήτρης Α Κασμρλής Διευθυντής : Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος , Σάββατο 18 ουniou 2020
6 1,00
Στη Σάμο ο αρχηγός Γ.Ε.Σ.
Συναντήσεις με τους 2 δημάρχους
Βιολογικός
Θα βρεθεί λύση;
βστη Αοn orpioης του npophμτος του κατπούιπκού σωού aopoιοε tο Δηοτικό Συμβοuo Ανοτοιής Σάμου κατά τη όρκα τς συαόρο .
καταγωγής κ noνoτη Κop0nouno οντοorή σνομνησικν δρw.
Erinntov , στο roioο της npoθn .
στο δημορχrίο συνοντήonus με τον μετοξύ του Δήμου Βυτκής Εόμου κοι
wός r oνοφtpeηα στο εnίopo τeξορος κ . δούος, καθς και α σντ και toμη η Enευθεpίo , δίνοντος ένo nou rpoμaτononen &αnστoηκε
aotnua oοpooς κα ενδεmος nou η κο δ0eon κοι tν δυο upωv τttαι ono to bηuοκό ruφoύno να npopεί nρόγρομμα
βουnou , κ nργος κonopoc, η Τεχνή peoa noσn, η onoo και eo unοpnnei oe χρηματο οεοό μέοατον uηopxοτα nou dεν npounoetτει ootepn
και καnς Φέmon γo τv nτευ Ε tήνο εετόρει και να αroυσε τη ptneoτη Τη eέon κο noτοon όtι α Τενές mpεoiες του 6nες ο. όMeς napatdξε, ye vέo γpo μελτν κοι
τητα μ ψηo noκό , Ev ονεχο ο των κονν στάον , npoς oφΛος tης
Δήμερος ονέφερε Εμες ο t e tonκnς κονυνίος , ουνάντηoη neo n ovτμτnσκ tou rpopημος του oteh uou tοuν es tου tpγou tou Bonoyoύ Κa pονοβάρο , οικονομκό 6υsβoταπο κα τpoγικό εn
Μητροπολίτης Σάμου
για Αγία Σοφία: Eίναι η Μεγάλη
Εκκλησία του Γένους μας
το τoυ ma uw anopoo opς upm o μτοτρέμε ν υποψήφια για διεθνή διάκριση
eυτής εν noponna vο unoδενύεta ono tov κοbύτεpo enhoy , unoτήp η ράταξη οή tς ημpnooς δτοξης κα μετά αno εoon tou.
| on, στε το ΔΕ μετά και τmv εoήnon tης Τo a το ξανοοκύφιμο του ορύγατος του κατοθnmτικού εξδωσε φήφομα δομaρυpίος για τη μπιατροτή της
Εντυπωσιακή φωτογραφία από τη Σάμο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ανσο α κω | υποΨήφια
Η διαφορά
οστρονομmν φονοένων ΜanΜeς oppaoς είvo uoοφopo γa φωτογρopία της aμέpoς anό δovή
σνοφέρουν
oμonioυ στον φοκό του τον
φονομένων σε κάθε νωνά του
κόσμο , Η μοpα της 6εν εno amς ένo ούμα nou
βιξε ο Μονης το tμεpμoτο
Οτοοεος noeδoος Pεtin Τανα Ερντσν έννα δνο οΜοοουν τον Ν00, to β στα
θnψη και novo n κρδιά μος ono τους θα δοσταυονοτο, με το θεoό
φωτογροφν, ano την enoτημο
να σνοφέρουν όα nρότεται γιa ένο Μαρτύρων κα αοoντν της Π οpe0δοξo Χριστιmo Μνημείο , γα tο στες μος και με το εμpανo0έντa
κές 0ροσκείες γιο οκνες
εvioά oε Σonoμκν.Eνo n Μεγo nott να nhoξouv το oνομά της ΑΠΑ
npotδpoυ Τοvn Eρντογν να μετατρέφει τnv Aγία
οτον ο Ρσο ansoτομήνo σνοθττ. ynσσες ομοov, uw oνοοσα AΠΑ
τον φnaομενο βedκο , nou κνα
nou δεν rρenεi κανείς να υnotμά και ουonεpρνει τη
κρo nopo το εμπόδιο tto cξωτpρικό! οι κοακol οι
tουμε μος εμηστοουνη στον Φεό 66 και μα εβδομόδα , dnoς oνοφtpεi στο ρeηoρtoξ
εμπνεύστη, εine στο cunnos.gro Μονnης Ορό Τουριδος Η δοφορά σε όΛο ουτό το αανκόενα μα
hoτpeio στρδιάς και ηwεδnσ νουν txί με mpoτoν ww Πανογrυτο | ρόμου, με το μότο στον οκοtεό ένοστρο ουp .
σ0 nopηκκό ονίφορε ο oημκρα 600-τovpoφoc και αυνnς, αpoων opν φονομ .
cia tοu tvous μος κα όο0 φτο η otε veμενουμε να νογνopίοουμε το κομήη Νοowise , toν nuto ορατό με γυuο μο ohoipο xρόνο νο υμpi κάτι τέtoo
χpωμσυομούς ή τενικό μέσα pnσpο 6tnua του θού στη δ μος , σνοφή. δ κα 25 xpόνa στο pόpoo ruοφοo Νupίτεpo
nonoouv να να nopμορφoουν κα peiο Μnτporoτης tόμοu

Τελευταία νέα από την εφημερίδα