Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΙ ΤΗE
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΝΙ ΚΗ
18 ΙΟΥΝΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 440
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12554
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛοrΟΥ 6- Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΟ
Βουτιά 279% στον Τζίροτης ανοράς τον Μάιο-Απλεια εσόδων 6 δισ,
ΒΑΡΥ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Σύνοδος κορυφής.
Σκληρό Πόκερ
27 ηέςς των χρστνμελν της ΕΕ. Οα περάνουν
Mητσοτάκης
Ζητ ξεκάθαρες
κυρσεις κατά
της Τουρκίας
τουprός Κηψάκος Μητοστκης t
Πρτη κατοικία: Κρατική
i το σύνολο των ειχηgήσεων ο κtλος τγoσν τον Μaιο
μλία). Οπως προκέπται οκίλος εyυσν ανήθε σε 709442 χλ..
εp, σημενοντας μείοση 5ss, Τη μεγνλύτεpη μείoση κατd
aφiτης νατo, των δαντλητν, Σύμγωνα με α
oονομίa ,ο xίάλος tprοσν το πpdτο rriμηνo 200 ανήθε σε 5
δ σημνοντος μείση 295 οε σχέση με το po tμηνο 2019,
Ευρωζνη: Ύρεση 8,3%
| Στα 10 δισ. ταυπό προστασία