Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Υδρογόνο το καύσιμο
του μέλλοντος
Πρόκληση για το μέλλον αποτε λείτο υδρογόνο ως καύσιμο φιλκό στο περιβάλλον , με μηδενική
εκπομπή ρύπων και περιβαλλοντικό αποτύπωμα .
Βραβείο για
κουξάρω Καλοκόρ Το πρόγραμμα
του Διεθνούς
Φεστιβάλ Πάτρας
AWARD
η Το Ασημένιο Βραβείο (Siver
Award) στην κατηγορία supplers' brand campaign απέσπασε η Λουξ στα Retail Business
Awards.
Σελ. 15
Σελ. 3
Σελ, 22
Σύμβουλοs E
Η Εβδομαδιαί
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
| wave
Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
Ψητο !
πωλείο !
Θυμάρι
www.symboulos.gr
| emailt symboulo Gotenotgr
|Τιμή Φύλλου : 1,00 ε
Περίοδοs | Αρ. Φυλου 1164
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020
επιχειρη σευν
ΝΕ.Ο. Πατρν Αθηνν 4-Πάτpα
| Τηλ. 2610450050
Εξοικονομ 1b
Περισσότεροι
δικαιούχοι
> Σημαντικές εξελίξεις για το φυσικό αέριο με επιταχυντή το eForum Ενέργειας
συναίνεσns
η ένταξη αγωγού στο σχεδιασμό της ΔΕΣΦΑ
Το Προσεχές φθινόπωρο θα ξε κινήσει το νέο Πρόγραμμα Εξοι κονομ Ι11 , το oποίo θα είναι
διευρυμένο Προκειμένου να κα
λυφθούν επαρκς και τα μεσαία
εισοδήματα . Τα παραπάνω ανέ
φερε η Ι. Νίκου , Προϊσταμένη
της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του
ΥΠΕΝ , στο e-Forum Ενέργειας
Εξελίξεις Πυροδότησε
τάρτης για το φυοικό αέριο , στο Πλαίσιο του
e-Fonim Ενέργεας αλλά και η χρονική συγκυρία διοργάνωσής του .
Αρχή έγινε με τη δήλωση του Περιφερειάρχη
N. Φαρμάκη ότι ξεκινάειn χρηματοδότηση
των τοπικν δικτύων φυσικού αερίου , Πou
θα έχουν ολοκληρωθεί το 2023, εν αναλαμ βάνονται Πρωτοβουλίες για έλευση του φυσικού αερίου στην Πάτρα με αγωγό , έργο ενταγ
μένο στο δεκαετή σχεδιασμό της ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
Γα θετικό βήμα και δικαίωση της Δημοτικής
Αρχής , μίλnοε χθες ο δήμαρχός της Πάτρας
Κ. Πελετίδης. Να γίνουν τρα τα δίκτυα και
να υποδεχθούν μελλοντικά τον αγωγ , έργο
που ακόμη βέβαια είναι ασαφές , τονίζε ο
Πρόεδρος του TΕE/ΤΔΕ
συήτηση της Τ Η απόφαση mς ΔΕ .
ΣΦΑ να εντάξει στο
δεκαετές πρόγραμμά
της το έργο επέχτασης
του αγωγού φυσικού
oής του με την πόλη
μας, αnoελεί θεική 7
εξέλιξη . Αποδεικνύε
ται ότι η ειμονή της
Δηοτικής Αρχής στο
αίτημα για έλευση
του φυσικού αερίου
στην Πόλη μας μέσω
αγωγού , δικαινετα
εmoημαίνει σε δήλω
σή του ο Δήμαρχος
Πατρέων.
2020, δίνοντας σημαντικές Πληροφορίες για το νέο Πρόγραμμα .
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020
Σελ. 14
Στο Αίγιο
το Τρένο
Φυσικό Αέριο στην Δυτική Ελλάδα
Τη νέα διπλή σιδηροδρομική
γραμμή Κιάτο-Αίγιο, εγκαινί ασε την Τρiτη ο υπουργός Υποδομν , Κ . Καραμανλής.
Σελ. 5
Σελ. 2, 3 , 8, 16-17
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΗ
aplopolis
ΕΚΒΕΣΗ
13/7-30/9 2020
Ενέργεια
& Σπίτι
Faum naνιοήμο αι Ενέργεια
Την Τρίτη οι πρυτανικές εκλογές
Με ηλεκτρονική ψηpοφορία πραγματοΠοιούνται τmν Τρin 21
Ιουλίου οι Πρυτανικές εκλογές στο Πανειστήμιο Πατρν . Αν
κανείς από τους υποψήφιους δεν συγεντρσει απόλυτη Πλειοψηφία , ηaλογική διαδικασία θα επαναληφθούν τις επόμενες
ημέρες . Καιοι πντε υποψήφιοι με αφορμή η συμμετοχή τους
στο debateγια την -Ενέργεια και Πανειστήμιο στο eFonu
Ενέργειας 2020 ανέδειξαν σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις τους
για το μέλλον του δημόσιου Πανεπιστημίου
www.forumanaptixis.gr
Δηλάστε Συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε tnf : 2610-620574
Στο πλαίσιο του
www.aplopolisgr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ.: 2610 315478
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σελ. 12-13
Σύμβουλos
www.symbou los.gr.
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων