Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝ ΑΙΩΝ
Τηλ.: 23850 22195
Fax : 23850 22288
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2880
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΝΩΘΕΝ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Η ερ Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκοράζει την απο
Η ενέργεια της Τουρκίας να μετατρέψει ένα από τα πλέον υπογραφές από ευρωβουλευτές από όλα τα κράτημέλη και γοήτευσή Της, την έντυνη διαμαρτυρία Της και τον πρoβληματσμό
εμβληματικά Μνημεία της Παγκόσμας Πολιτιστικής Κηρονομιός , Πολτικές ομόδες του Ευρωnαϊκού Κοινεβουίου πλην της ακρο - | Της για την μετατροπή του Ιεpού Νoού της Αγίας Σοφίας της Μ την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης , σε χρο λατρείας του δεξιάς , προκειμένου να αναληφθεί η αταραίητη δράση για τη γάλης Εκκληίας των Ορθοδίξων στην Κωνσταντνούnολη σε μου .
Ιολάμ έχει ροκαλέσει την αγανάκτηση και οργή ανά τη υpήλιο , διάσυση Της Αγιος Σοφάς , ως Μνημείου Παγoσμας Πολτιστιής ρουλμανκό εμενος (ζαμί) και σε τόπο προσευχής ης σλαμικής
Η ελληνκή κιβέρνηση αντέδρασε άμεσα εν α ευρωβουλευτές Κληρονομιάς . Σχετικές ανακοινσεις εξέδωσαν η ερά Σύνοδος
της Νέας Δημοκρατίας , με πρωτοβουλία του Αντιπροoέδρου και το Δημοτικό Συμβούλιο ολρνας (δημοσεύονται στην διηλανή|
της κ.0 του ΕK και επικεφαλής της Ελληνής Αντιπροσωπείας στήλη) καθς και η Εύξεινος Λέση Φλρινας , ο Σύνδεσυος χωρο nouτσμου σε σημείο χaμοu και διασπόσεως
της ΝΔ στο Ευρωκοινοβούλιο, Βαγγέλη Μείμαράκη, συλλέγουν Μοναστηριωτν ολρνας και το Λίκειο Ελληνίδων Ολρνας
Με την μετατροπή αυτή μεταβάλλεται το Μημεο αυτό από
Όπως η Ιερά Σύνοδος της Εκλησίας της Ελλάδος έγκαιρα , διά
του από 12ης Ιονίου 2020 Ανακονωθέντος Της , είχε επιoημένει
0 Ναός ης Αγίας του Βεού Σοφίας θεμελιθηκε πό τον Χρ
στιανό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό , εγανιάσθηκε την 27η Δεκεμ
βρίου του 537 μΧ. και προορίσθηκε ως χρος εκλησαστικής λα
Η είδηση , ότι συμπολίτης μας , από ακριτικό χωριό , διαγν - πολλούς ήταν θεμα χρόνου να διαnιστωθεί η υπαpη κpοuματων Τρείας , οφερωμένος στην Σοφία του θεού , Τον Κυρο μες ηpou
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
στηκε θετικός στον κορωνοό , αμέσως διαδόθηκε στην τοπική και στην Φλρινα . Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αν ο
μας κοινωνία.
Το τελευταίο διάστημα είναι γεγονός όπ η προσοχή όλων
Χριστό.
συμπολίτης μας είε επισκεφτεί το γεπονικό Μοναστήρι αλλά
Πρόκειται για αρστούργημα αρχιτεκτονικής μεγαλοφυίας και
είναι βέβαιο oτι ηρθε σε εποη με ατομα Πou ειχαν μεσβει είναι παγκοσμίως διάσημος ως ένα κατ εξοχήν μνημείο του Χρι.
μας είχε μειωθεί και τα μέτρα Προφύλαξης είχαν Περοριστεί στην γετονική χρα Γεγονος είναι επισης οτι apατηρετα στιανκού Πολπισμού . Η αξία του naραμένει οικουμενιή , επειδή ο
πολύ . Μάλιστα , nαpά Τις εκκλήσεις για την τήρη η των μέτρων ιδιαίτερο φορτίο την Περιοχη και δεν θα αποτελει &NΙΝn Χριστιανομός έχει υπερε0υή και οικουμενκή ακτινοβολία.
Καμία μοντέρνα η μεταμοντέρνα αντίληψη noλunoλnισμκότΔυτική Μακεδονία όσο και στην γειτονική χρα των Σκοπίων , μέρμνας και ενσχυσης του κλιμακιου του EΟΔΥ Δυκης MANEτας, δεν δημουργησε το μνημείο, διά του οnείου εκοράζετα με
Πολλοί συμπολίτες μας, εκατοντάδες όπως είχαμε δημο - δονίας με στελέγη, Σχετική ανακοίνωση , για ην εμφάνιση του αεnανάλητο Τρόno η χρστανκή αντλημη πεpί του ύπερτάτου
σιεύσει στο προηγούμενο φύλλο , διέυχονταν τα συνοpα αno κρού ματος με επισμοση ης αναγκαισυτα Τησις των μετρων Καλού και Κάλλους , epoνούμε ότι η ανατροή της πολτισμκά ου .
την Νίκη για βενζίνη ή αγορές . Οπως είχε επισημανθεί από προφύλαξης, εξέδωσε ο οδοντιατρικός σύλλογος Φλρινας.
δέτεμης χρήσεως του μμείου ως μουσείου , η oποία με σύνε η
| καθιερηκε υπό της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1934, επιχειρεί
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Στις κάλπες προσήλθαν οι κάτοικοι του κράτους των Σκοπίων μεία όπο ψηφισαν στους θαλάμους νοσηλείας ο "μολυσμε - pέμει ένα χρο noλinσμού σε λόpυpο και συβολο κα για να αναδείξουν την νέα κυβέρνηση . Οι εγγεγραμμένοι ανον από τον ιό πολίτες και σε σπίτια όnοu κάποιο εξ αυτν Η
Η εργιλεonοίηση ενός δημουγήματος του ευρύτερου Ευpωνέρχονται σε 1800.000 και οι εκλογές, λογω κορωνοίού , δι - τελούν σε καραντίνα για τον ίδιο λόγο . Την ετάρτη 15 Ιουλίου nεkoύ Πολmομού, το οποίο υπήρξε σύμβολο ενότητος και ειρην.
κής συυπάρξεως , σε τότο μεμονωμένης λεπουργικότητος μιας
ασθενείς με 00VID-19 καθς Επιτροπές με ειδικές στολές και Την ρα που τυπθηκε η εpημερίδα δεν είχε γίνει γνωστό το θρηgκείας και μάλυστα με σκοπούς μικροπολιτικής σκοπιμότητος
και εουτερικν επιδιξεω, αnoτελεί έμπρακτη φανέρωση πολτομκού ελλείμματος εκ μέρους της Τγε είας της γετυνος Χαρας
η οποία μάλιστα διαθέτει το κόμμα Μακεδονική και συνστά οαφή anομάκρυνση από τις πανευρωπκές αρχές της
Συμμαχία για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση που εξέλ- ερήνης , της καταλλαγής και του σεβασμού στην ετερότητα .
0σεβασμς στον χορακτήμα και στα διδάγματα nou διαμηνύει α ο Πρόεδρος των Σκοπίων Στέβο Πενταρόβσκι στα νά τους aινες το Χρστιανικό αυτό Μνημείο επιβάλλει την α.
μέσα Μαίου απαντντες έμμε να στις αξισεις του DUI. | φmνση και την εγμήγορση ολάκληρου του πνευματικού κόομου,
4ον Χάρς στην Συμφωνία των Πρεσπν η χρα απο - των Χριστιαικν Ομολογιν και λοιπν Εoλησν, των Κιβερνή.
τελεί πλέον το 300 μέλος του ΜΑΤΟ και από τις 30 σεων και των Διεθνν 0yγανιμν nou υπεραστίζοντα την ε Μαρτίου η ασημαία της κυματίζει μπροστά στο Γενκό μήνη , Την συνύπαρξη και την συνεργυσία μεταξύ των Λαν , των
Στρατγείο του στις Βρυξέλλες εν η Ελλάδα ανέλαβε Πολιτισμν και των θρησκειν με σκοπό να ανακληθεί μια τοήη τον έλεχο του εναερίου χρου της ετοίζοντας ούτου είδους μετατροπή. Προς τον σκοπό αυτό η Εκκλησία τηκ
την Τουρκία Τούτο προκαλεσε αντδράσες στα Σχόπια Ελλάδος Προβaίνει άμεσα σε διεθνείς εκήσεις κα διαβήματα
Στις 5 Ιουνίου φέτος ο πρην πρέσβης Ρίστο Νίκοβan φτντας ην αποκατάσταη του Μνημείου και την andδοη τυ
ξίχθησαν σε δύο φάσεις Την περασμένη Δευτέρα ψήφσαν οι πρoήλθαν στις κάλπες οι υγιείς ψηφοφoρo.
aπολυμασμένα ψηφοδέλτια και κάλπες , προσήλθαν σε νοσοκο - απoτέλεμα των εκλογν στην γετονική χρα .
Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές διεξάγονται
μεθαύριον Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Κράτος των
Σκοπίων. Είχαν προκημυχθεί για τα μέσα Απρiλίου
ξε βουλευτή τον Βασλ Στεργιέβοκ. Αυπόν υποδέχθηκε
αλλά ανεβλήβησαν τον Μάρτιο onότεη χρα είχε
κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπό ην
και δεν έχει εξαλειφθεί ακόμη , Την 1η Ιουνίου ο αντπρόεδρος του BMPO-DPΜΝΕ Βλάντο Μισαλύβοκι
δήλωσε : -Σήμερα, η Μακεδονία βινει μια μαύρη
Δευτέρα, πράγμα πoυ σημαίνει έναν τεράστο οριeμό
νέων κρουσμάτων με coνiα-19 και ανθρπων που
έχουν χάοει η ζωή τους . Έχουμε μια θανάσιμη ανω
μαλία στην κοινωνία αλλά ο Ζόραν Ζάεφ μιλάει για
εκλογές εν το,μισύ κύμμα του βρίοκεται σε κατ
Πολεμικής Αεροπορίας η Μακεδονία έκανε μια
σημαντική napoχpηση της στην Ελλάδα . Καθ όλη
τη διάρκεια ης ανεξαρτησίας μας , ομεγαλύτερος
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ TΕΜΕΝΟΣ
Εντέλει οι πολτικο Αρχηγοί ρισαν τις, εκλογές
εργάσιμη Τμέρα Τετάρτη 15 Ιουλίου και σύντομη προεκλογική φλος της χρας ήταν η Τουρκία , η οποία μας έδωσε μεγάλη
Περίοδο 15ημερν στε να προλάβουν μια τχον αντεnίθεση
της πανδημίας. στόσο , πέραν από τα αποτελέσματά τους , οι
εκλογές φτισαν na τα δομικά πpολήματα της χρας:
10νΟι εκλογικοι κατολογο δεν έχουν ελεγχθεί ούτε έχει προστασία του εναερίου χρου της . Και ο πολιτικός αναλυτής δας , χυρακτηpαμένο anό το 1985 από την UNES00 ως π .
διεξαθεί γενική απογραφή του πληθυσμού υπό την εγγύηση Γόβε Κεκενβοκι τνισε Με ην Συμφωνία των Πρεσπν α | οστατευόμενο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς , με στοριή
δεθνν παρατιρητν εν η ακονομική κρίση οδήγησε σε μετα - Ελληνες έλαβαν άδεια για πτήσεις πάνω από τον εναέριο και συνασθηματική αξία για όλους τους Ελληνες και τεράστιο
νόστευση το περinou 25% των οικονομικά ενεργν πολιπν . χρο μας Εμείς οpκίζόμασταν στην Τουρκία και απoδείθηκε συμβολισμό για τους απανταχού Χριστιανούς .
2ον Κατά τα τελευταία 25 χρόνια 0 Πληθυσμός μεινεται
δραματικά καβς κάθε χρόνο από το 1994 α Βάνατοι αυξύνονται πρτη εμπλοκή με ην Ελλάδα . Στα έγγραφα της Συμμαχίας α συκστά μα άνευ προηγούμενου προκλητική και αυθαίρετη κα
και παράλλnλα οι γεννησεις μεινονται, Σε έναν συνολικό χρες στμεινονται με τα ακpωνύμα τους και τα Σκοπια πρεπε ταστρατήγηση αποφάσεων διεθνν οργανισμν και θεσμν,
Πληθιμό δύο Περίπου εκατομυ(ων Πολτν μεταξύ 1994- να εγγραφούν ως RNM - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας - καθς και κατάφωρη παραβίαση κανόνων διεθνούς δικαίου πε 2019 σημειθηκαν 11.576 λιγοτερες γεννήσεις και πέθαναν αλλά αυτά έγραφαν ΜK-Μακεδονία . και η Αθήνα αντέδρασε έν - pί προστασίας και διαφλαξης της nαγκόσμιας Πολιτιστικής
4.737 nερισοότερα άτεμε . Οι ηλικιωμένοι ανω των 65 ετων αντ στοιχούν στο 16% έως 18% του πληθυσμού.
30ν Η δημαγραφική εξελιξη μεταβαλλει δραματικά σε pαθος
χρόνου τους συσχετισμούς δυνάμεων ανάμεσα στις διάρορες
εθνότητες του κατ ' εξοχήν πολυεθνικού Πληθυσμού καθς οι
Αλβανοί παρουσιάζουν τρπλάοο δείκτη γεννήσεων σε σχέση
με τους Σλάβους , Με την ένολη εξέγερσή τους το 2000 ανα.
γορεύθηκαν δεύτερη εθική συnστeυ , μετέχουν υποχρεωτκά
σε κάθε κυβέρνηση, κατέλαβαν. naτα αξιματα , καθιέρωσαν
δεύτεpη επίσημη γλωσσα του Κράτους την αλβανική και το
2017 εξέλεξαν Πρτο Αλβανό Πρύεδρο της Βουλής τον
Μούσα Ταλάτ Τζοφέρ , άλλοτε αναπληρωτή Πρωθυπουργό του
Γκρούεφσκ. Τρα απαιτούν και Αλβανό Πρωθυπουργά. Σης 6
Ιουνίου ο Αλί Αχμέτι , ασχηγός του μεγαλυτέρου αλβανικού κόμ
ματος DUI, διεκήpυξε : 0ι Αλβανοί έχουμε γλωσουκή ισύτητα,
τρία Πανεπιστήμια, σχολεία , νοσοκομεία, νηπιαγωγεία και
ιρύματα Αλβανκής γλσσας. Διοκήσαμε ως Αλβανοι πολίτες
το Κοινοβούλιο, τα Υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικν, τον
Συνήγορο του Πολίτη , την Γενική Εισαγγελία , το Αντατο και
το Συνταγματικό Δικαστήρο , αλλά τρα ήρθε η ρα για κάτι
μεγαλύτερο. έναν Αλβανό Πρωθυπουργύ.. Από την άλλη Πλευρ
η Αλβανία έχει αναγνωρίσει επίσημα μακεδονκή μεισνότητα
υποστήpίξη .Ηταν λογικό να δσουμε τον ρόλο του npoστάτη
του εναέpου χρου μας στην Τουρκία. Η Αγκυρα το περμενε
αυτό . Η Μακεδονία δεν έχει να κερδίαει τiποτα από την ελληνική
Η Αγία Σοφία αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο της Ομθο
ότι ήλθε η Ελλάδαν , Εδ, ωστόσο , τον Ιούνιο σημεθηκε η
Η απόφαση μετατροπής της σε ισλαμικό τέμενος - τζαμί,
συνέχεια στην σελίδα 3
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλρινας εννει τη φωνή του με τις
υπόλοπες φωνές διαμορτυρίας και κατα δικάζει οπερίgραυτα
την απόφαση του Τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας και το
Διάταγμα που υπέγραψε 0 Πρoεδpος της Τουρκίας μα μετατρ οπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
Καλεί δε τη διεθνή κοινύητα και την UNESCO να παρέμβουν
στε να μην προχωρήσουν τα επομενα βηματα για την ουσιαστική καταστροφή ης Αγιας Σοφίας ως κιβωτού της παγκόσμας πολιτιστικής κληρονομάς
ΑNΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Με αφορμή το ΦΕΚ 2857/13-7-2020 περί νεπιβολής του
μέτρου της npoσupνής απαγύρευσης nonytpεων και άλλων
αντίστοιχων δημόσιων ανοικτν εκδηλσεων , στο σύνολο
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα aπό 13.7.2020
έως και 312020, προς περιορισμό ης διασπεράς του
κορωνοίού C0VID-19% και μπροστά στον κίνδυνο εμοάνισης
πολλαπλν κρουσμάτων στην περοχή μας, ο Δήμος Φλρινος
ανακοιννει με αίσθημα ειθύνης απένανη στους συνδημότες
του ην αναβολή ;
a) του Νoth Area Beach Volley Clrcul , nou ήταν nρογραμματισμένο για το διάστημα 17-19 Ιουλίου στο Νέο Πάρκο
Φλρινας
β) ης θεατριχής παράστασης "Ρoβνοσνας και Κρούσος
που ήταν προγραμμαπσμένη για το Σάββατο 18 Ιουλίου , στον
αύλειο χρο του 3ου δημοτικού σχολείου Φλρινας ,
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974
Η Ενωση Κυπρίων Ν . όλρινας θα τελέσει το Ετήσιο
Μνημόσυνο υπέp των neούντων για την ελευθερία κατά την
τουρή εβονή στην Κίπρο το 1974 την banέpα 20 Ιoλίου 2020
στις 10:00 n.μ. στον Μητροπολιτικό Ιερό Νaό του Αγίου
Παντελεήμονος Φλρινας
Οι νέες ημερομηνίες δεξαγωγής των ως άνω εκδηλσεων,
θα γνωστοποηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.
ηρο της πλατείας Μοδη.