Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιουλίου
Κδημερινή οικονυμική ειδική εgιμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7115
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κοινωνικό
Αναδρομικά:
Πs θα πληρωθούν
οι συνταξιούχοι
τιμολόγιο ΔΕΗ:
Νέα ανακοίνωση
για δικαιούχοus
- Πότε ξεκινούν απήσειs
Κοινwνικό
Τιμολόγιο
Οικτακό
-Το σχέδιο Που εξετάζει η κυβέρνηση
Όπως αναφέρεται
στην επίσημη ιστοσε.
λίδα του κΟΤ (Κοινω νικό τιμολόγιο ) οι
αιτήσεις του ΚΟΤ και
του Μητρου Ευάλωτων Πελατν βάσει
της φορολογικής δήλωσης 2020 (εισοδή
ακίνητη
πουργό , Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Το
δισ. ευρ σε όλους σχέδιο καταβολής των
αναδρομικν στους
συνταξιούχους εξετά.
αν έχουν, καταθέσει ζεται σε συνάρτηση με
τα σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα και
τη μείωση των εσόδων
Την καταβολή ανα δρομικν ύψους 3,9
τους παλαιούς συνταξιούχους (αν
ρτητα
αγωγές ή όχι) αλλά σε
βάθος έξαετίας , σε
δύο εξάμηνα ανά έτος ,
ματα,
περιουσία και σύν, αρχης Υενομένης από στον ΕΦΚΑ Πoυ δημιτο δεύτερο εξάμηνο ούργησε
του 2021 είναι το βασικό σενάριο που εξε
πανδημία .Το οικονομικό επτελείο θέλοντάζει η κυβέρνηση τας να βάλει τέλος
στις δικαστικές διεκδ,
κήσεις αναζητά το κό στος και τον τρόπο
επιστροφής των ανα.
δρομικν ποσν για
νοικοκυριού
2019) θα ξεκινήσουν
συνέχεια στην 11
κατ' Οίκον:
Ανακοιννεται
το πρόγραμμα
με επιδότηση
ακόμα και για
φωτοβολταϊκά
μετά την απόφαση του
ΣΤΕ για τα παλαιά αναδρομικά . Σύμφωνα με
την εφημερίδα "ΤΑ
ΝΕΑ " , οριστικές απο
φάσεις αναμένεται να
ληφθούν μέχρι το
τέλος Αυγούστου και
απόφασης του ΣΤΕ. Τα
αναδρομικά που θα λάβουν οι παλαιοί συντατις κύριες συντάξεις Ειούχοι (πριν από τον
αποφάσεις του ΣΤΕ δημιουργούνται τρεις κα .
τηγορίες
συνταξιούχων σε συν.
Μάιο 2016) κυμαίνον-δυασμό με τις αρχικές
ται από 660 ευρ έως αποφάσεις της Ολομ
λειας του ΣτΕ του Ιουνίου 2015 και την
συνέχεια στην 10
συμπεριλαμβανομένων και των δρων για
οι σχετικές εξαγγελίες τους 11 μήνες , περιμ .
νοντας ωστόσο το πλή.
κείμενο
και 7.800 ευρ.
Οι κατηγορίες
Μετά τις σχετικές
ενδεχομένως να γί .
νουν από τον Πρωθυρες
ΠΟΜΙΔΑ:
Τι λέει για
το "κούρεμα"
των ενοικίων
Όλο και πο κοντά
βρίσκεται ο τρίτος κύκλος για το πρόγραμμα
κατ '
Οίκον, πρόγραμμα το
οποίο αναμένεται να
ανακοινωθεί εντός του
μήνα και θα περιλαμ.
βάνει διάφορες νέες
καινοτομίες.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9