Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
μέχρι θονάτου p
Ιουλίου
Αριθ. φύλλου 6056
Τιμή φύλ.: 0,50c
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάνης
Έλεγχοι παντού
Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
στην έκτακτη σύσκεψη
για τον κορωνοίό υπό τον πρωθυπουργό
Σελίδα 12
Π.Ε. Κοζάνης:
Οι ακραίες αλλαγές του καιρού
επηρέασαν τις καλλιέργειες βοτάνων
Σεδιαβούλευση το νέρ 10ετές Πρόγραμμα
Ανάπτυξης Του ΛΕΣΦΑ
Επέκταση
Σελίδα 14
του συστήματος μεταφοράς Δυτική Μακεδονα
Κλειδίν
στη Δυτ. Μακεδονία
Γεράσιμος θωμάς: Μέχρι το τέλος
του έτους η πρόταση της ΔΕΗ
για Πτολεμαΐδα ν
n nλεκτροπαραγωγή
με αέριο
ΔΕΣΦΑ
Σελίδα 13 ειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
- Αυξημένη επιδότηση των λιγνιτκν περιοχν
στο νέο -Εξοικονομν
HandBall:
Κοινωνικό τιμολόγιο
Νέα ανακοίΣελίδα 7
Στη θεσσαλονίκη
η τελική φάση Νεανίδων
- Μεταφορά της έδρας από
ΠΟΨΕΙΣ
Κοζάνη
για δικαιού.
Σελίδα 24
Μια μεγάλη ευκαιρία
ή μια " πατάτα",
Η περίπτωση των napεμβάσεων του "Μεγάλου Περπάτου
|στην Αθήνα' είναι ενδεικτική της κατάστασης nou επκρατεί
στη χρα και των αντιδράσεων nou θα βρει onoaδήποτε!
rpoστάθεια μεταρρύθμσης
οι αντιδράσεις στις αρχικές naρεμβάσεις της δημοτικής
αρχής ήταν δυσανάλογες του μεγέθους τους, οι onoiες μά.
| λιστα στο τολλαπλασταστικό ψηφιακό ηχείο των κοινωνικν
|δικτύων έλαβαν υπερβολικές διαστάσεις .
Όταν μετά aπό aρκετούς μήνες πέραοαο ίδιος aπo ο Κέν| τρο πριν από λίγες μέρες ούτε το εύρος των nορεμβάσεων !
| με εξέπληξε ούτε η αισθητική τους μου rροκάλεσε κάποα
αίσθηση αηδίας . Τουναντίον, αισθητικά, εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων, Τις βρήκα από ενδιαφέρουσες μέχρι. poς τη,
ουνέχεια στη σελίδα 4
-Πότε ξεκινούν αιτήσεις
Οπως αναφέρεται στην
επίσημη ιστοσελίδα του ΚΟΤ
(Κοινωνικό τιμολόγιο) ο a.
τήσεις του ΚΟΤ και του Μη Ι τρου Ευάλωτων Πελατν
Ιβάσει της φορολογικής δ λωσης 2020 ( εισοδήματα ,
| ακίνητη περουσία και σύν .
| θεση νοιοκυριού 2019 ) θα
| ξεκινήοουν μετά τη λήη
| των φορολογικν δηλ
|σεων έτους 2020 και τυχόν|
| naράτασής τους , καθς και
| της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ
HANDBAΕ
Σελίδα 6