Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΡΩΙΝΗ
Παροσκευή
Ιουλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7551
Τιμή Φύλλου 0.504
Δημοτικό Συμβούλιο Γριβενν: | nuοι
Οι τοποθετήσεις
Δασταμάνη-Κασαπίδη
στο πλαίσιο
της Διαβούλευσης για
τη χρηματοδότηση
έργων και δράσεων
Συνέχεια στην 12
το όριο στις απευθείας αναθέσεις
σήμερα θα αυξηθε
ίσε 80.000 έως και
Απολογισμός
πρτου εξαμήνου 2020
και προγραμματισμός
τρίου τρμήνου του 2020| Επέκταση φυσικού αερίου
των υπηρεσιν
της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Συνέχεια στην 10
σε Δυτική Μακεδονία
και Πάτρα
Συνέχεια στην 6
Συνέχεια στην 11
Κοινωνικό
τιμολόγιο ΔΕΗ
Νέα ανακοίνωση
Κοινωνικό
Τιμολόγιο
Οικιακό
Επίσημos Συνεργάns ΜΕΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
για δικαιούχουs
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε!
Συνέχεια στην 16
Σύγκλιση Τακτικής
ΡΕΒΕΝΑ
Γενικής Συνέλευσns
41ης Οκτωβρίου 15.
ΕΚΑΣΔΥΜ
- Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020
Συνέχεια στην 20