Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12553
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ οικΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6- Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΟ
Προβλέπεται πτση του τζίρου κατά 67%-Κλειστό θα παραμείνει το 6.4%
ΕΣΟΔΑ 5,4 ΔΙΣ. ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΕEΝΟΔΟΧΕΙΑ
Η συμφωνία στη Σύνοδο
Κορυφής θα απαιτήσει
Πολιτική βούληση
Πάνω από 5.000
προσλήψεις
στο δημόσιο
το 2021
στοςς 27 αυχηueς των κοστνμμλάν, ο onoto 00 σνμ.
Πέτσας σε συνταξιούχους:
Μην τρέχετε στους δικηγόρους
νοδύχο, εν 64 των ξενοδοχείω έχει αrοpooσ α
πουν πτση τον ov κατά μα 6% (από τα 84 δ το 2019 στα
Στα 725.74ευρ ημέση
κύρια σύνταξη
Μειθηκε 1.1% δύναμη του
εμπορικούστόλου
DBRS:Ηανορά ακινήτων.
δενθa μείνειαλβητη
ύνταη να διαpογνεται σε 725.746 ι τη μέση