Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΡΟΔΕΥΟΥΜΕ! ! !
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
nραωpηoε στα epγανuμέν κικηματα με ουτυνομκούκ του Τμήμο ον ntτuoν οστυνομεοί Y. pνοντος tnετα ano noνες ημέρες
Aωξης Ναροuτικν tn oκeno uw ipatipω δια | Αυστηρό μήνομα στην Τουρχήα, του Πθunουργού Κ. ΜNπoτiη
Μετά την καταδίκη της από το Συμβούιο ΥΠΕE mς Ε.Ε
pος Μoτor μα ntpa μετά τν ηon υς το ο
ουβοno uupv Εξαριν uς ΕΕ ουο δmuoτος
PIGEON KLAPSURISES
Εανά ο Χαρδαλιάς
στις οθόνες...
Την επa
κάθε χpόνο συς 5της , ο onoioς έκτοτε .
οuniou n υγρασία στην κανε το naν για να μας σεισμό .
ναφορά της
ενημέρωσης
από τον Νίκο
npοκαλούσε noΛιτικό.
ουσιοστικά μας εinε
pn, ano το κλόμα της δική του . n.x. στις ότ έnοζε στο ζορια τις
κ. Περιστέρα Μηαό - 20/2/16 oε συνέντευ - τύκες της χιρος npo τα λό - δή του στον κ Χατον κειμένου να ικανοηoήγια της κοθ 5n loun- κonaouυ εins "οταν στ τις εμμονές του ,
ου κλαlω eno vεύpa , ο- διαnίστωσα όυ με την φαντοσιοεις και ιδ6οΧαρδαλιά για
επιχειρησια
κά ζητήματα
κτ, nς είναι δυνο - ΜΕΜΟΝ ΤHΣ ΧΟΡΑΣ τonolnos , μας είne , ότι
τόν να υnoτιμήθηκε ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ έκανα n
τόσο η yνμη ενός λ .
ού , noιoς unotiunoε νoτική κκ γoύσε τmv χρα
τv γνμn του ao , oι γία εγκληματικής a
στα ζητήμα
: την tnμονή του ο.
τα διαχείρισης της Πανδημίας του νέou
Ήταν μια ουγκno στην καταστροφή , τοempoounoς Σ. Πέτοος στην ενημέρωση
των noλιτικν συντακτν,
Ραο uς oς nator Ma ο σύντροφός σε άλες χρες θα oστησε λ.S