Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 17.07.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7398
28 χρόνια
Πάνω από εο0-00O αιτήσεις
για αδήλωτα τετραγωγικά
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Υπουργείο Υποδομν
Ο στόχο και
εκτιμουμενες-- - παρενέρΥειεsΔήμο: Τεπραπλασιάζεται το όριο
ΑFIRFAX Compοny
taαμπέήν για απευθείας αναθέσεις μελετν
Εurolie FFH: Οι νέ
Τίσεις και ηρακτικές γη
Να σταματήσουν τη γάγγραινα των Πρόχειρων μελετν ή
των στημένων διαγωνισμν σε δήμους μέσω αύξησης του
ορίου απευθείας αναθέσεων μελετν, από τα 20.000 ευρ
επιδικουν στο υπουργείο Υποδομν .
Η αύξηση του ορίου
απευθείας αναθέσεων
μελετν ,
συμπεριληφθεί στο υπό
επεξεργασία
νόμου για Τις αλλαγές
στο Πλαίσιο κρατικν
προμηθειν προκαλεί
ήδη συζητήσεις καθς
θεωρείται κφάρμακο με
ενδεχόμενες σοβαρές
Παρενέργειες>.
Ανοδος 2,3 για
Το αργό
σχέδιο
ΕURGER HOUSE
Στη Νέα Υόρκη, η Τιμή του συμβολαίου του
Υψηλότερα έκλεισε Το αργό Πετρέλαιο την
Τετάρτη, λαμβάνοντας θηση από τα στοχεία αργού Παραδόσεως Αυγούστου υποχρησε
Που έδειξαν αναπάντεχη πτση στα αποθέμα- 2,3% στα 41,2 δολάρια το βαρέλι.
τα στις ΗΠΑ την εβδομάδα Που έληξε στις 10
Ιουλίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτση από την αρχή Του έτους.
Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από τις 6
Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet
κυβέρνηση γίνει μελέτη για
ηγόρους. Χρειά- μελέτη
ζεται μόνο να
έχουν λίγο υποένα μονή καθς δεν
Τίθεται ζήτημα
σε όλους παραγραφής και
να περιμένουν τις
οριστικές
κοινσεις
κυβέρνησης Που
θα γίνουν μετά
από Προσεκτική
της χρας.
σέβεται τις αποφτο ΤΙ Προβλέπει η
απόφασης
ΣΤΕ .
άσεις της δικαι - απόφαση και να
οσύνης, θα πρά- βρούμε
ξει το ίδιο και με Τρόπο και
αυτή του ΣΤΕ για χρόνο
αναδρομικά Ποίησης
< Θέλουμε
στείλουμε
ξεκάθαρο μήννα
υλουμα
FOCUS
συνταΠός ο Γερμανός συνταξιούχος γλιτνει Ε9.300
μετακομίζοντας στην Ελλάδα
στους
απόφασης, Πάντα ξούχους ότι δεν
συντα-:
ανασε συνάρτηση με
Στέλιος τις δημοσιονομ Πέτσας. Χρειάζε- κές εξελίξεις και
ξιούχους, δήλωχρειάζεται
ασκούν προσφυνα
ται όμως , είπε να
Τις δυνατότητες Τρέχουν σε δικ>>
Created by Universal Document Converter