Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5482

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΦΟΡΕΙΣ ΤΙΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΝΕΑ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡ∆ΑΣ
ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΘΥΜΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Ο αγωγός
φέρνει...
προοπτική

Θρήνος
για 16χρονο
n ΕΠΕΒΑΙΝΕ ΣΕ ∆ΙΚΥΚΛΟ Ο Ο∆ΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΗΚΕ

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 4

ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΠΕ∆ΙΟ ∆ΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Α. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ»

OΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Φόβοι
για πρόωρο
(2ο) κύµα

35 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ,
ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Ούτε ένας ∆ήµος
εκτός «παιχνιδιού»

ΣΕΛ. 5

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

«Βουλιάζουν»
οι βάσεις
ΣΕΛ. 10

ΤΑ 35 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΧΘΕΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ «ΑΣΤΗΡ»

Κι άλλες σηµαντικές ειδήσεις:
n ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ,

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Aπώλειες πάνω
από το 50%

ΤΙ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗ «Γ», Ο ΦΙΛ. ΛΙΑΚΟΣ
ΣΕΛ. 14

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ Σ∆ΙΤ
n ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ: ΠΩΣ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΕΙΑ
n ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΣΕΛ. 6-7

Συγκίνηση για τους Μανώλη Κοντό και Νικόλαο Κοτσά ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 19-24

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΠ
ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΗΡΕΑ ΧΑΛ.

Με όνειρα
τελικού
ΤΙ ∆ΗΛΩΣΑΝ ΣΤΗ «Γ», ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ,
ΜΟΙΡΑΛΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΑΤΣΑ

n ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟΚΤΗΜΑ Ο ΦΑΖΟΣ