Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

24oC, 15:00

31oC, 21:00

24oC - Υγρασία 35%-76% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:26 - Δύση ηλίου: 21:05

€0.80

Ìßá åðéêåöáëßäá ëéãüôåñç

Ένα σύστημα απαιτεί δομή. Το σύστημα της δημοκρατίας απαιτεί πολιτευόμενους,
κομματικούς υπαλλήλους, κοινοβούλιο, δικαστήρια, κυβέρνηση, διοίκηση και φυσικά
το λαό. Μαζί, υποσύστημα παιδείας και υποσύστημα μαζικής ενημέρωσης (που με τα σημερινά δεδομένα, μπορεί να θεωρηθεί και ως η βασική εκ των πραγμάτων μέθοδος διά βίου εκπαίδευσης). Ένα σύστημα υπάρχει για να λύνει ένα πρόβλημα. Το σύστημα της δημοκρατίας
λύνει το πρόβλημα της λήψης αποφάσεων. Δε θα χρειαζόταν καν να μιλάμε για τη δημοκρατία και τα παραφερνάλια της, αν ήταν αυτονόητο ότι κάθε συλλογικότητα οφείλει να λαμβάνει ως τέτοια τις αποφάσεις που την αφορούν. Δεν είναι και ποτέ δεν ήταν. 3>>

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5160

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ÁëëáãÞ ìïíôÝëïõ äéïßêçóçò óôá ÅÁÊ


ÓÞìåñá åäþ ï õöõð. Áèëçôéóìïý ËåõôÝñçò ÁõãåíÜêçò



Ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ ÅÁÊÊ óôï
åðßêåíôñï

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με το Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο της Κέρκυρας να βρίσκεται
ψηλά στην ατζέντα του, επισκέπτεται σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου,
το νησί των Φαιάκων ο Υφυπουργός
Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.
Επί της ουσίας ο κος Αυγενάκης θα
ασχοληθεί με την αναβάθμιση του
ΕΑΚΚ, ενώ θα έχει την ευκαιρία να
συζητήσει με τους εκπροσώπους
των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων του νησιού, όπως βέβαια
και να συναντηθεί με τους επικεφαλής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
και Β’ Βαθμού.
Σελίδα 3>>

«ÃåñìáíéêÞ» ôå÷íïãíùóßá
óôçí êõêëéêÞ ïéêïíïìßá
Τον Υφυπουργό στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Norbert Barthle και τον Πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα, Ernst Reichel, υποδέχθηκε χθες η Ρόδη Κράτσα 16>>

Éäñýåôáé êëéìÜêéï ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò óôçí Ðáëáéïêáóôñßôóá 9>>
ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÂÙÑÏÓ

31 êßôñéíåò êÜñôåò
10>>
ôçò Êïìéóéüí

Óðïõäáßï îåêßíçìá
óôç óåæüí ãéá ôç Äüóç

13>>

Ôï íÝï Ä.Ó.
ôïõ ÓõíäÝóìïõ
Ðåñéöåñåéáêþí
Åöçìåñßäùí

4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα