Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΗΜΙΟΥΡΠΑΕSHOP
AΠΟ 500
ΕΓΧΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΟΝ
SERCE
ΣΤΑΘΕΡΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ &TΑBLET
ΑΠΟ 15
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣΦ, ΡΑΚΗΣ
Με ομόφωνη απόφαση
συγκροτείται η Επιτροπή
της Βουλής για τη θράκη
κ 6934 407112
| Κορονοιός:
Τα 10 από τα 35
νέα κρούσματα
στην ΑΤική!
latpa Mard
πρόταση του θα απαρτίζεται από 25
πρωθυπουρ . μέλη εκ των οποίων 13
γού Κυριά. μέλη θα είναι από την
κου Μητσοτάκη για κοινοβουλευτική ομά .
σύσταση Ειδικής δα της ΝΔ , 7 από το
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για την κής αντιπολίτευσης , 2
επεξεργασία προ . από το KIΝΑΛ και απo
τάσεων για την ένα , μέλος θα έχουν
ανάπτυξη της Θρά - αντίστοιχα οι κοινο κης, έγινε χθες δε , βουλευτικές ομάδες
κτή ομόφωνα από του ΚΚΕ , της Ελλην
την Διάσκεψη των κής Λύσης και του Μ να διευρυνθεί η γε σε και τα κομματα | ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟ Ν.ΞΑΝΘΗΣ
Προέδρων της Βου- PA 25
κόμμα της αξιωματι
ωγραφική αρμοδιό - αυτά να Ψη φίσουν
τητα της Επιτρο - υπέρ της σύστα.
φορίες nόεδρος της πής για όλη την σης της Επιτρο.
Σύμφωνα με πληροΣΕΛΙ4 14Η Επτροπή αποφα - Επτροπής 6α ειναι η Περιφέρεια
σίσθηκε εντός έξι μη βουλευτής της ΝΔ
νν να υποβάλει την Ντόρα Μπακογιάννη.
έκθεσή της σχετικά με
της πής.
Προς Ξάνθη
με τα χίλια χρματα και αρματα
Πόσοι κατακτητές .
Πόσοι noλιτισμοί.
αναρωτιέμαι ..
Πόση ομορφιά κρύβει
η συνύηαρξη noλιτισμν
του Αναστσιου Τσορλίδη
νοσηλευτή. συγγραφέα
Ο πρόεδρος της
Ανατολικής Μακε.
δονίας , όμως το γε. Βουλής Κωνσταντίνος
Κατά τη συζήτηση
τις προτασεις της για στην Διάσκεψη των Υoνος οτι τοαιτη, Τασούλας εξήγησε την
την ανάπτυξη της Προέδρων , ΣΥΡΙΖΑ aυτο απορρί . αναγκαιότητα σύστα
Θράκης . Η Επιτροπή και KΙΝΑΛ ζήτησαν φηκε , δεν εμπόδι- σης της Εππροτής αυΗ αγάπη προς την Πατρίδα
είναι πράξη ελευθερίας
τής και ότι για λόγους
αποτελεσματικότητας
θα είναι καλύτερο η
Επιτροτή να εστιάσει
σε προτάσεις για την
περιοχή της Θράκης
Δυσοίωνο
το μέλλον της Ελλάδος
Γρoφει ο Γεργιος Εμ Δημητράκης
ΣΕΛΙΔΑ 9
Το οινοποείο Βουρβουκέλη είναι ανοτό
Δευτέρα με Σάββατο 10:00-15:00 ια μια επίσκεψή oος
με δωpεάν είoοδο και ενάγnση στους χρους του
Ιπποφαές & καρύδι
Το ΚΑΤΙ ΑAΧΟ
Αλγόριθμος
διαστημικής. . αίσθησης
Κατόπιν επικοινωνίας, έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε
τους οίνους του κτήματος κατά τη διάρκεια της ξενάγησης σας.
http.//bit. y/2RNCOKK
μνourvoukeli ΜΑvtlira "Thraki areece owinery owthemaking greek
wines rilovogreckwine Fwincioves

Τελευταία νέα από την εφημερίδα