Πρωτοσέλιδο Ο Πολίτης:Recognized text:
παλίΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 10ΥΛΙΟΥ 2020 ΙΝo11 8 |ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2018 ΕΤΟΣ 3ο ΤΙΜΗ 1.50ε
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.
ΑΝΟΙΓΕΙ Η
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Our demands are simple:
Αδυναμία κράτησης ακόμη κι
όσων δεν δικαιούνται άσυλο
εξαιτίας της έλλειψης χρου σε
Αστυνομία και ΒΙΑΛ . ΕΛ
l am not a terrorist to be
imprisoned
We are humans, not animals
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΟΥΝΤΑΣ
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΗΡΩΑΣ ΠΟΥ ΤΙΜΑ Η ΧΙΟΣ
ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΑΛΛΑΖΙ
ΚΑΙ ΤΗΝΤΟΠΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ : ΕΡΧΕΤΑΙ
ΚΟΜΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΕΛ.13