Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.802 . Τιμή 0,60 Ε . Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3* Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 ,3.791-Fax 26510 30350 http:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η Ελλάδα αμφίβολο αν αποφύγει ένα δεύτερο κύμα πανδημίας
Εκτός σκεδιασμού ΔΕΣΦΗ μέχρι το 2030 ..
Συστράτευση ΟΛΩΝ για να φθάσει
το Φυσικό Αέριο και στην Ήπειρο!
Εντατικοί έλεγχοι για τήρηση των μέτρων παντο!
. Κεν η χρα pας Ταπλευrαίa 24ωρα υποδέχετα Τουρίστες
από την Βρετανία και άλλες χρες
για nς omoίες έχει δοθεί mρόσινο
φως , Τα ουζανύμενα κρούσματα
που καταγράpοντα είt στις πύλες εισόδου, είε στον ελληνικό
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Χάθηκον μεγάλες ευκαιρίες τα τελευταία 15 χρόνια
ΕΝΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΩΝ: Παρούσα σε όποια συλλογική πρωτοβουλία ..
. Τρα, που ίσως είναι αργά
αλληλο. καλούνται όλοι σχεδόν
οι φορείς mς Ηπείροu, με πρη
την Τοπική Αυτοδιοίκηση να συστρατευθούν , υψνονας ένονη
[ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
πληθυσμό κpούοuν τo καμπανάκι
σε επιστήμονες και Κυβέρνηση.
Το ότι η Ελλάδα δεν θα αποφύγε
τελικά ένα δεύτερο κύμα πανδημίας
είναι σχεδόν βέβαο, καθς ο ος συνεχζει να καλπoζι σε πολλές χρες
- και κυρίως γαποκέ Το θέμα tίνα
πως θα καταφέρα να περοpίσ η
διασποράa ουτό μπορεί να γίνει μό .
νο ε ενταικοποίηση των ελέγχων
και αυστηρή Τήρηση των υφστάμενων μέτρων, αποφuγή συνωστισμού
νταξη Της περιοχής μας από Τον
αγωγό, φυσικού Αερίου ΚομοπΜπορεί η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας να παραμένει
πολύ καλύτερη από πς περισσότερες ευρωπαίκές χρες,
όμως τα συνεχς αυξανόμενα κρούσματα δεν επτρέπουν
κανέναν εφησυχασμό.. .
[ΡΕΠ ΡΤΑΖ
Η άδηση όn πλικά σιο σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξξης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να ην τροκαι καλή προσυτική υpενή
Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ακάμη
35 νέα κρούσματα, εκτων οποίoν τα
13 ενστίστηκαν κατόπν ελέγχων
στης πίλες εσόδου της χρας Ο συνολικός αpάμός του ανίpχττα σε
3.939. Από συτά 1.089 (27.1% ) θεω έπιοσε σον ύπνοs τους Τοπικούς
φορς Εmppίπnoντας ευθύνες ο
νας στον άλλο, επιχειρούν αυτή τη
φορά ενωμένο ( ) να ε
mo φθηνή ενέργεια που θα βοηθή- σε σημαντικά την ανάπτιξη της πε
Προγράμματος Ανάπτυξης Του ΔΕΣΦΑ στο οποίο δεν υπάρχει καμία πpόβλεpη γνα την τpοφοδοοία της Ηπείρου με Φυοικό Aέριο. .
Γαναξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις..
Ιoyuρό μήνυμα τριν ευρωβουλευτν πρς
Αβανία για να εκτληρσει δεσμεύσες της
V αεgαρμόσει τη μεταρρύ μιση στην εκλογκήνομοθεσία
κδικήσουν
Με ερτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς
Λιμενικό Ταμείο για την Παμβτιδα
ζητά ο βουλευτής Ν.Δ. Γ. Αμυράς
Ο Δήμος Ιωαννιτν
Ο Δήμος Ιωαννπν σε χeεσνή
ανακοίνωσή του , μεταξύ άλλων , το
νζει oτι . .Δεν είναι ρα γα επμε
ρομό ευθυνν αφού μεγάλες και σημαντικές ευκαpίες χάθηκαν τα τελευΤοία δεκαπέντε χρόνα.
Είνα ρα γα ουΑτό σήμεραηλεχτρονικές
. Σε κοινή ους δή
λωση , Τpε ερωβου λευτές στέλνουν ισχυ
. Στη σελίδα 2|
ρόμήνυμα όπη
η Αλβο vα θα πpέπει να εκ
πληρστ Τς δεσμεύ
σεις Της για να ζτnνήσουν οι ενταξακίς διο . Την ίδρυση ενός φορέα στα
Γιάννενα (Δημοπκή Λμενικό Τα
μείο ) , που θα έχει τον κύριο λόγο
για τον καθορισμό κα την οριοθτηση ζωνν εντός και
Λίμνης Παμβωηιδας, ζητά ο1
Με προβολή της περιογής μας και στην Ιαπωνία
Να εταναφέρουν νέες ροές τουρστν
επιχειρούν οι ξενοδόχοι των Ιωαννίνων!
Ο πρό 12η σελ
Οκτ συλλήψεις σε Πρέβεζα. Άρτα
Απική
> ΣΠ. ΣΟΥΡΕΛΗΣ (Πρ. Ένωσης): Δεν πρμένουμε μόνο απ Κρίτες
. Την περίοδο
που όλες οι πpoστάθεες Του ελλην
κού rουρισμού ε
στάζονται στην προσέλκυση υψηλού ε.
πιπέδου Τουρισμού
στη χρα μας σπο
χρες με χαμηλά ε.
πίτεδα Coνid19 , η
Ενωση Ξενοδόχων
Νομού ωσννίνων .
ως υπόδειγμα διαχείρσης Της κρίσης ,
κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, να
Καίριο το χτύτημα σε οργανομένο κύκλωμα
καλλέργειας και διακίησης ναρκωτικν
"Εριζθηκαν 345 δνύρυλια πβος άλων ευρημάτων
λευτής Της Ν.Α Γιργος Αμυράς
με ερτηση που κατίθεσε προς
Τους υπουργούς Οικονομικν
Χρ. Στακούρα , Εσωτερικν Τ.
Θεοδωρικάκο και Ναυτιλίας 1.
Σεπρ. Αντδήμαρχο του Μπέγκα
3 μήνες με αναστολή
για ψευδή δήλωση!
- Καίριo πλήγ
μα σε οργανωμένο
κύκλωμα διακίνη σης ναρκωτικν ,
που δραστηριοπο.
ούνταν στην καλ λιέργεια δενδρυ .
Aων κάνναβης σε
Αρτα κα Πρέβεζα
κα με πεδίο δρόσης σε πολλές πεΡοχές της Ελλά .
Οι ζνες αυτές θα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
νήφυλάκισης
Τριον μηνων
| στολή καταδκάστηκε ην Τρίτη ο πρην
Αντιδήμαρχος υαννίνων (Επi
Μπέγκα) κ. ωoννης Λιόντο.
Κατηγορούνταν -11η σελ.
| Του r. ΓΑΝΝΑΚΗ 7
Αυπά μεταξύ άλλων , ανοφέρα ο
Πρόεδρος ης τοπικής Ένωσης κ .
Σπύρος Σουρέλης
νομικοί της θεσσαλονίκης, σε συ νεργασία με διάφο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Τα κεφάλια μέσαν.
Ξεκινά την προσεχή Δευτέα
η προετοιμασία του ΠΑΣ Γιάννινα
Λιαπιστσεις .
Τα Ηθικά Νικο-μάνχεια
Των Ημερν
Αλήθεια , Πού είστε εσείς
οι Μεγάλοι και Τρανοί,
του ΣΥΡΙΖΑ ,
> Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φιλόλογος- Συγγραφέας
Στο Καρπενήσι 2-12 Αυγούστου οι κυανόλευκο
Αντίστροφα
μετράειο χρόνος γα
Τους ποδοσφαιρι.
στές Του ΠΑΣ Γιάνν
να, ο οποίο διανύουν nς πλευταίες η .
μέρες Των καλοκα.
ρινν Τους διακοπν καθς την
πpοσχή Δευτέρα ε> Της ΑΡΕΤΗΣ ΜΑΛΑΜΗ
Ο Γιa μος, τους μικρούς λαούς και Τις μικρές Τις
χρες , εσείς, οι υπερδυνάμεις , HΑ Ρωσία , Εuρπη , είστε οι ΤΡΑΝΟΙ της Γης . Γr aυτό και θ
λουμε να ανήκουμε , στους συναστσμούς σος ,
στους Οργανισμούς σας σα μέλη και κομμάτια
δικά σας , για να έχουμε την κάnou , κάnου , κ ποτε , av χpειοστεί , στήριξη και βοήθεια. Κι αυτό παρ, όn , Το ιστορικό μας naρελθόν , δδάσκει , nως και οι τότε τρανοί , η Ρωσία που
Την περιμέναμε Πάντοτε , ποτέ δε στόθηκαν , κοντά σε
. Δανείζομα και χρησιμοπο κατά Τρόno συ .
θαίρετο ΤονTίλο του άρθρου μου , από φιλοσοφικό
κείμενο του Αριστοτέλη. Βεβοίως στον φιλόσοφο ο
όρος Ηθικό- ανοφέρεται στη συμπεριφορά κάθε
ανθρπου σε σχέση με Τις αρετές, εν εγ συσχετίζω τον όρο αmoκλειστικά με την ηθική Του ΣΥΡΖΑ, όπως ου .
τήκαθημερινά αποκαλύττετα μέσα από τα έργα και ηις ημέρες του
Νίκου Παπmά, ο oποίος είνα τοalter ego του πp . mpωθυπουργού.
Καταρχήν θα πρέπει να δεχτούμε ότ γενικά η
ση του 11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα