Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τns Hnsipou - ίδρυτns Euθ . Tzάλλαs-Εros 940-Α. Φιλου 24849-Παρασκευ 17 Ιουλίου 2020-0,60 ε
ΟΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γυρίζει και Πιάνει
δουλειά ο Παννίκης
Μεταγραφές,
ανανεσεις και δουλειά
Χωρίς drive in concert,
αλλά με Romero
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕAΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
Έλειπε μόνο
n ντερπόλ
Η νέα αρνητική εξέλιξη , Που βγάζει την Ηπειρο aκτός του χάρτη φυσικού αερίου , δίνει την αφορμή
για μια ακόμη συστράτευση, η οποία πιθανότατα θα ξεχαστεί μέχρι την επόμενη κσφαλιάρα
0,ΤΙ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ
ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ
ναμίας oπό την Ηπεpo ,τη Μακεδονία
και τη θράκη συμμετεοον στην επ φυείες κάνναβης στο όρια των νο μν Αρως και Πρέβεζος κοθς και
στη σύλληψη οκτ ατάμν
ΣΕΛΙΔΑ 5
Στη Βουλή
το Λιμενικό Τμείο
Το θέμα της ρυσης Δματικού Αμε
νικού Ταμείου σuν Παμβάυδο εna νοέρειστο προσκήνια α βαυλευτής
Ευθύνες στην
Περιφερειακή αρχή
από τους αΟρίζοντες
Ηπείρου. βέλη
κατά της νέας
δημοτικής αρχής και
άλλων Πολιτικν
Αμυρός με ερτηση nou κατέθεσε
npoς τoυς υnouroύς Οικονομικν
Χρ. Στακούρα, Eσωτερικν Π . ΒεοΣΕΛΙΔΑ 4
Προβολή
στην Ιαπωνία
nαραγόντων
Πou όμως δεν
κατονομάζοντα
από την αΕνότητα
Πολιτν- Νέα
κτρονικό περυδιό ης Ιaπωνος
0δηγός Ταξδωτν) εξοσφάλια η
Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννων
μέοω του έγου ΤΗ EΜA.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Ανεβάζει ρυθμούς
το Επιμέλητήριο
Γάννενα , Δεν είναι
ρα για επιμερισμό
ευθυνν , τονίζει η
δημοτική αρχή
να έβαλε ppένοω ε αρκετές εκδηkστκ nou εκε ηρoγραμμαύει 1ο
Εμεληήριο Ιωαννίνων, τωστάσο οι
δράσεις κοι οιroρεμβάσες ου, με
στάχο τη στήρξη των μελν του , αυΣΕΛΙΔΑ 6
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΑΝ
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
ΣΕΛΝΔΑ θ
Συνεχίζεται ο έλεγχος ανοσίας
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΟΜΟι
Από σήμερα
οι αιτήσεις
μέσω ΕΣΠΑ
Περισσύτερο αιό 700 ότομα, εργαζόμενοι σε Κέντρα Υγεος κονωνικές δομές, οσυναμικοί καιδικαστικοί υπάλληλοι, anότην nεpιoχή ων ωaννίτων συμμετέχουν στον
έλεγκο ανοσίας , μέσα από την εξέταση αντισυμότιων, nou auνεχζετοι εδ και ενόμιoη μήνο Περίποu Στο Γνενα, η αμολιψία γα ην εξέτοση δειγμότων δενεργείται
Αnό σμερο Ποροσκευή 12 υλου
nv KA ) . Το πρτο ανέλαβε να ελέγξει το υγεωναμικό προσυηκό των να οοκαμε Εων
εν το δεύτερο τους εργοζμενους σε όλα τα Κέντρα Υγείος του νομού , αλλό και σε
ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠο ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ένας ξεχασμένος
αθλητικός χρος
σετων ουμμετοής- Βηλσεων στο
Πρόγρομμα Εναρμόνση Οικογενει
ΣΕΛΙΔΑ
2020-2021.
ΑΚΟΜΗ 1.000 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΑΒΙΑ ΠΗΡΕ Ο ΕΟΔΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ
ΣΕΛΙΔΑ 6
Ένος χμος οβληισμού, καθέστος από τας περισσότεραυς Γονίτες, et
ναι οι εγκαταστσεις nou Βρίσκοντοι στν ηλατεία Ομήρου , nόvω anόο nΆγνωστα τα αποτελέσματα
άγνωστες και οι προθέσεις
νές κυρίως μες , μετατμέπετι σε πόρκνκ ωστόοο τις στοrυματινές
uρες χρησιμοnοκίται aπό το naδn τις nεpαής 0 Βήμος ωoνντν an φόσοε νο υnοβάλει σίτημα nοραχρησης στην Κπματική Υηρεσία του Δnμοσίου, στε ο χρος να αντηρnteί ολλά καινα κατηστείαοφαλής
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4