Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ1ΡΩ ΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15289 Ιδρυτής: IΙωάννηs Κόκκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 www.proinanea.gr
Στενεύουν τα περιθρια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ
2,9 εκ. ευρ για Μονάδεs
Επεξεργασίαs Βιοαποβλήτων για τα Πλατανια τn λιμνns Προπονήσεις την Τετάρτη
Επιστροφή στις
προπονήσειs την Τετάρτη
Ανάγκη για άμεση παρέμβαση το συμπέρασμα τns σύσκεψns
Σελ. 9
Σελ. 5
Σελ. 14
Έλεγχοι
χωρίς
εκπτσεS
Σελ. 3
Τα αρνητικά
αποτελέσματα
επιβεβαινουν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εκκρεμούν 2,4 εκατ.
φορολογικές δηλσειs
Το αΚαλιφόρνια Ντρίμινω
ταξιδεύει σε όλη τηv Ελλάδα
τη χαμηλή
διασπορά
Τι επιπλέον προκύπτει
από τιs αναλύσεις
Σελ. 4
των λυμάτων
> Σελ. 10
Σελ. 7