Πρωτοσέλιδο Αργολική Ανάπτυξη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
για να έχεις άποψη
αρνολΙκη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΑΡ ΡΥΛΛΟΥ
αναπτUFn
ΤΙΜΗ 1,00 ΕΥΡΩ
Κωδ. 1445
ΙΚΤΕΟ
ΤΑPANΤΙΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Αισιοδοξία από
Το Νίκα για τα
Απορρίμματα
Delivery
ΣΕΛΙΔΑ 4
30 ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ -Ν. KΙΟΥ
ΑΡΓΟΣ, 21 200
Τ. 2751 101111 F. 2751 100308
email. [email protected]
www.ikteoargos.gr
Μπαίνει τέλος στο καρκίνωμα δάλωσε ο Δήμαρχος Αργους Μυκηνν Δημήτρης Καμπύσος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανατροπή στις ΖΟE
μετά από δεκαετίες
Στήριξη στο
Συσσίτιο ζητά ο
Γαβρήλος ΣΕΛΙΔΑ 9
ΔΗΜΟΙ
Προχωρά το
έργο της
Επιδαύρου
Τέλος στον εφιάλτη που 1999 όταν ήταν Νομάρπροκάλεσαν οι Ζνες χης ο Τάσος Σαλεσιτης
οικιστικού ελέγχου βάζει και Δήμαρχος ο Νικος
ο Δημήτρης Καμπόσος Κολιγλιάτης εν ο Ταμέσω του προγράμματος σος Χειβιδόπουλος ήταν
εκπόνησης τοπικν πο-Νομαρχιακός σύμβουλος.
λεοδομικν σχεδίων Με 0 Δημήτρης Καμπόσος
σχετικές δηλσεις του ο αφού προχρησε στον
Δήμαρχος Αργους Μυ-καταλογισμό των πολικηνν αναφέρθηκε στο τικν ευθυνν αναφειστορικό των ΖOE υπεν-ρόμενος ειδικότερα στις
θυμίζοντας ότι το πρό- ευθύνες του Τάσου Χειβιβλημα δημιουργήθηκε το δόπουλου..
ΣΕΛΙΔΑ 15
Καμσος
ΠΟΛΙΤΙΣΜ
18 Ιουλίου30 Σεπτεμβρίου 20203 ένας Πολιτισμός
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ολη η Ελλάδα
σελίδες 5
Ένας πολιτισμός
Στον Εισαγγελέα ο Δήμαρχος Ναυπδίου
για την αύξηση των κλοπν στο Αραχναίο
ΣΕΛΙΔΑ 15
Στον εισαγγελέα ταγραφή αύξησης χο την προστασία
Ναυπλίου αποφά- της εγκληματικό-των κατοίκων από
σισε να Προσφύγει τητας στην περιο-τέτοιου είδους παο Δήμαρχος Ναυ- χή. 0 Δήμαρχος ράνομες Πράξεις
πλίου Δημήτρης Ναυπλίου θέλοντας Που ταλαιπωρούν
Κωστούρος μαζί να δείξει ότι είναι τους κατοίκους και
με τον δημοτικό αποφασισμένος εντείνου. .
σύμβουλο Χρήστο να αναλάβει ΠρωΖέρβα μετά την κα- τοβουλία με στοΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στήριξη με Εργα
υποδομής Ζητά ο
Γανσης ΣΕΛΙΔΑ 23
σελίδες 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα