Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοΠο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΟΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟ
|ΠΡΟΩΟΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΦΥΤΕΙΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΕ ΔΟΥΡΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ |
στυνομικούς un nρέβε.
ζος και της Αρτος ot Εικν στην t
κα στη φ
του Νομού μας , εoικότεναpης noυ εντοnίστηκαν ομκν της θεοοαno.
Κατανοούμε και σεθόμαστε την προσπάθεια
| Για την Πολιτική επιβίωση σας κύριοι του ΚΙΝΑ
κατονοούμε κα σεβόμαστε , την ηpoΤί Περιμένει
ο Δήμαρχος;
Σε αναμονή οι Σχολικοί Τροχονόμου
της τελευταίας δέσμευσης του Δημάρχου
. Μnopεί να naατ ουμμετέχουν οε χορο .
χρωματοωματικά
χρωματίνης στα άκρα
Η ανόλυση των τεn μας.
Αn: Τα άpα των ευ - των χpωματοοωμάτων , μερικν DMA οκολου καμυωΚων κυτιωρων τα teionero Chps. Χάρrν θν έδειξε ότι οι ακο(τελoμερn) anotεhoύ . των τελομερν και των
ντα αnό εnoναλaμβο . teiomere eaps , το κύτ .
νόμενες μικρές onnn - τopo διακρίνει tην dκpn ντηρητικές νεγονός το
Βouiες νουκηεουδίων του χρωματοοματος onoio aντικατοστρίζει
teiomerk
Στον άνθρωno κάeε τε . νου DNA Ετοι, τα τελo
κά είναι εξειρετικά ουτην μεγλn τους oημο σία στην διατήoηση της
hoμερές nρέχει nep μερή δεν επτpέnouν σταθερότητος και της
της annnnοunας 5-T ματοοματος με onna ματοοωμάττων.
μράφα ο Νιης Δουκός ! ΤACO6-3, Το ttneμερn κρωματοοματα ή με χεστη ε
ση της Σχολική Επτροτής θα ληφθεί η α
Πόpoση για να λάβουν τα χρήματά τους .
pχ στη σελ .)