Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής-Νικάλαος Καραθάνος 19511974*1δωκτήτρια - Εκδδερια Στανρίδον 1. Στιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974) Αp φίλλου 6830-12.154
Πεταμένα ρούχα
και παπούτσια έξω
από κάδους
ανακύκλωσης ειδν
ένδυσης στη Δράμα!
Καταργείται το Δημοτικό
Σχολείο Βαθυτόπου
και τα Νηπιαγωγεία
11ο Δράμας,
κ Βροντούς, Κ. Βρύσης
Το πρόγραμμα
των προφεστιβαλικν
προβολν στο θερινό
κινηματογράφο
της Δράμας
Αλέξανδρος)
Ο νομός Δράμας
και το εξαιρετικό
φυσικό περιβάλλον
το οποίο
προσφέρεται
για αθλητικό τουρισμό
Νέα προσωρινή άδεια λειτουργίας
στο Δημοτικό Στάδιο Δράμας
μέχρι 31 Αυγούστου 2021
40 Συνέδριο για τον ογκολογικό ασθενή 17-19 Ιουλίου στη Δράμα
Δ. Κασαρά κης: 305 φάκελοι ασθενν
ανοίχθηκαν στο Ογκολογικό Ιατρείο
του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας
Πού βρίσκεται τελικά το θέμα με την κατασκευή των κερκίδων;
Του Θανάση Πολυμένη
/ΠΕΓΡΑΦΗ χθες
από την αρμόδια
αντδήμαρχο Πα δείας , δια Βίου ΜάΘησης, Πολαισμού και
Αθλητισμού του Δήμου
Δράμας κα. Αναστασία
Τόλιου η χορήγηση
όδεας λεπουργίας υπό
όρους (προσωρινή
έως τις 31 Αυγούστου
2021 , για την αθλητική
εγκατάσταση του Δημοτικού Σταδίου Δράμας
Η προσωρινή άδεια
λειτουργίας , αφορά
τόσο στο γήτεδο ποδοοφoίρου, όσο και στον χρο του στίβου τάστασης.
Στους όρους-α οποίοι εδ και χρόνια
είναι ίδιο καθς γνονται συνεχείς ανανεσεις-αναφέρετα μεταξύ άλων ότ
θα πρέπει να υπάρχει κατά την τέλεση λέτες ΑΜΕΑ και να γνει η τοποθέτηση
των αγνων ίατρός ή ταδευμένο προ - εμφανν αναρτημένων πιναάδων , οι
σωπικό , τοοποίο θα ελέγχει τιχόν ελλεί οπος κα δηλνουν την κατεύθυνση της
ψεις στον εξοπλισμό του κουτιού περιοχάς όπου βρίσκονται οι χροι υγe
πρτων βοηθειν καθς και των χρων ενής των θεατν .
υγεινής .
Επίσης , να υπάρχει δαβεβαίωση γα -Το προσβάσιμο τήμα των κερκδων
την παρουσία διασστη και ασθενοφό που απομένε μετά από την οριοθέτηση
ρου κατά τη δάρκεα των αγνων και για
την παρουσία επαιδευμένου προοωπ
κού για την χορήγηση πρτων βοηθεκν σύμφωνα με τηντεχνιή έxθεση-γwωμά
κατά τη λειτουργία της αθλητής εγκ - τευση (ανουάριος 2005) και το σχεδιά
κΝομίζω ότι μπορεί να γίνει κάποια πρόοδος για τη δημιουργία Ογκο
λογικού Τμήματος στη Δράμα
Του Θανάση Πολυμένη.
ΤΗ ΔΡΑΜΑ δεξάγεται
γιατέταρτησυνεχή χρο
4νά, το συνέδρο για τον
ογκολογικό ασθενή με θέμα:
- Από την έγκαιρη δάγνωση
στην αποτελεσματική θερa
πεία-Σύγχρονοι θεραπευτε
κοί χειρισμοί.
Το συνέδριο που τελεί υπό
την επίβλεψη του Ιατρ
κού Συλλόγου Δράμας ,
διοργαννεται από την -9
Θωρακοχερουργική κλΘΕΑΓΕ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
νική ΑΝ.e
NΕΙΟ , , την Β Ογολογεή
Χημειοθεραπευτική ΚλΒν επίσης ορίζεται ότι θα πρέπει να
κατασκευαστούν χροι υγενής θεατν
ΑΜEΑ ή να τοποθετηθούν χημκές τουα το Νοσοκομείο Δράμας
εν ουμμετέχει και ο Σύλλογος Καρκνοπαθν Ν Δρά.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΟΥ Π.Τ.
Το συνέδριο πραγμαποπου
είται από 17 έως 19 Ιουλίου
σε αίθουσα του ξενοδοχείου
Hydrama , και η έναρξη των εργασιν εναι στις 4 το από γευμα της Παρασκeυής 17
τρέχοντος μηνός
Μλντας στον "Πρωνό Τύπo, ο Διευθυντής Β' της Ογ- Πστεύ , γατί βλέπω ότι όλοι προσπαθούν πάρα πολύ
κολογικής oMικής του Θεaγεvείou και υπεύθυκος του
συνεδρίουκ Δημήτρης Κασαράης σημεκνει μεταξύ στη Δράμα οκ Κασαράκης λέει ότι nαρακολουθούντα
όλλων ότιστο Ογκολογκό ατρείο του Νοσοκομείου της όλα τα εδη. Ένα μέρος έρχεται από τους ασθενίς που
Δράμας , στους 9 μήνες λεπουργίας του έχουν ανοίξει χειρουργούνται στο Νοσοκομείο Δράμας και κυρίως κοι 305 φάκελοι ασθενν που παρακολουθούνται από τον
ίδιο. Να υπενθυίσουμε ότι το Ογκολογικό Ιατρείο του
Νοσακομείου Δράμας είναι ανοκτό κάθε Παρασκευή και ροντα στο-Θεαγένειο . Οσα θέλουν θωρακοχειρουργό
οκ Κασαράκης έρχεται στη Δράμα από το -eεaγέnεο- και χρειάζονται βιοψες , είτε εγχείριση , απευθύνοντα.
Νοσακομεο Θεσσαλονίης
Όπως επισημαει ο ίδος στονnΤ, πρόκειται κυ - γενείου.
ρίως για νέους φακέλους
και κάπαοι απ' αυτούς ήταν
ήδησε παραακολούθηση
Ερωτμενος αν υπάρχα η δυντότητα δημουρ
γας Ογκολογκού Τμήματος στο Νοσοκομείο της
Δράμας , επισημαίνει ότι μπορεί να ίveι κάποα
πρόοδος για τη δημουργία Ογκολογκού Τμήμα
τος στη Δράμα . Νομζω ότι υπόρχει η δάθεση γr
αυτό. Απ αυτά που έχω δει και από τους τοπ κούς βουλευτές και από τη διοοτρια του Νοσοκομείου, νομίζω ότι θα έχουμε κάποα πρόοδα Ετα
Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότε
- πeρίφραξη των τμημάτων-διαζωμάείναι ακα
για χρήση ,
Ερωτμενος για το οα είδη καρκνων παρακολουθεί
γραμμα που τη συνοδεύει της πολυτεχνκής σχολής το Δημοκρίτειου Πανeπιστημίου
Θράκης, είνα κατά ληλο για χρήση Επομέ
νως υπάρχε δυνατότητα τέλεσης αγνων με
θεατές στα επιτpeπόμενα οροθετημένα
μήματα, του αντστο
χουσχεδαγράμματος,
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
λιά , παχύ έντερα στομάχι, Πάγpεας Επειδή όμως δεν
μπορεί να γbει χημεοθεραπεία εδ , αυτομάτως μεταφέ στον κ . Μπαρμπετάη, τον θωρακοχειρουργό του -ΘeaΝέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
. Ψηφακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστοτης onεκόνσης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
BARCΘΠ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ενδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν .Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 12 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
, Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @gmaicom
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου , Δράμα
t 2521031290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα