Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh |
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Eτος ιδρύσεως 1032
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18:857
Σελίδα 12
Σελίδες 24-25'
Τ.Ο Γεωπολιτιστικός Περίπατος της Σητείας.
Πάντα σε υψηλο επίπεδο ο Λασιθιτικος στίβος
Τα δίκτυα άρδευσης
της λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου
Στον Άγιο Νικόλαο
αύριο
η Εφη Αχτσιόγλου
και τη Δευτέρα
η Φφη Γεννηματά
Τεχνική συνάντηση σήμερα για την έναρξη των εργασιν
Σελίδες 3 και 28
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Τα δίκτυα άρδευσης
της λιμνοδεξαμενής του
Αγίου rεωργίου αναμένε
ται να παρουσιαστούν και
επίσημα σήμερα το πρωί
ως υλοποιήσιμο - πλέον
έργο στην περιοχή Μάλιστα σην περιοχή θα
βρεθούν ο Γενικός Δευθυντής του Υπουργείου
Υποδομν Δημήτρης Κοτσνης , αρμόδιος για τα
εγγειοβελτιωτικά έργα .
καθς και ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Οργανι σμού Ανάπτυξης Κρήτης
Αρης Παπαδογιάννης
.οι διεκδικήσεις τν Δικτύων..
τοπικν αρχν και φο ρέων με επικεφαλής το θέσιμα τεχνικά στοιχεία
δήμο έφεραν αποτέλεσμα το αρδευτικό έργο είναι
και το αντισταθμιστικό εκτάσεως 13370 στρεμ
έργο για το φράγμα A- μάτων κι έχει μέγιστη η Ποσελέμη . όπως είναι η μερήσια δυναμικότατα τα
Λμνοδεξαμενή του Αγίου 50000 κυβικά μέτρα νε Γεωργίου , θα αποκτήσει ρού.
και τα αρδευτικά δίκτυα
που θα καλύψουν το με - 2016, όταν στο Δημαρ γαλύτερο μέρος του κά- χείο Οροπεδίου Λασιθίου
μπου , ασφαλς και πρό - ο τότε Γενικός Γραμμακειται για σημαντική εξέ - τέας Υποδομν Γιγος
λιξη Που μας δικαινει Δέδες προχωρούσε σε 8
τόνισε ο δήμαρχος Ορο - πίσημες ανακοινσεις για
Πεδίου Λασιθίου Γιάννης το έργο και την ;
Στεφανάκης .
Να σημειωθεί πως για Yραμμα Δημοσίων Επεν .
σήμερα το πρωί στις 10 δύσεων με 15 εκατομ . E.
προγραμματίζεται ευρεία Κατασκευαστικό κόστος
συνάντηση τεχνικν στε .
λεχν του ΟAΚ και του 3 εκατομ για τις αnαλλουπουργείου Υποδομν , τρισεις
Παρουσία των πολιτικν
εκπροσπων του δήμου. μεγάλη συνέντευξη ποu
Σκοπός της συνάντησης είχε παραχωρήσει στην
είναι η επικείμενη - ΑΝΑΤΟΛΗ για όλα τα
ναρξη των εργασιν για έργα που αφορούν το
την τελική φάση του έρ - νομό Λασιθίου , είχε εκτιyou της -Λιμνοδεξαμενής μήσει πως το έργο των
Αγίου Γεωργίου Οροπε , αρδευτικν δικτύων θα
δίου Λασιθίου . , η οποία μπορούσε να προκηρυΠεριλαμβάνει την κκατα - χθεί στο πρτο τρίμηνο
"Η φροντίδα
του πρασίνου
από ιδιωτικό συνεργείο
Σελίδο 5
ο (Στρατηγική
επένδυσην το σύνολο
της επένδυσης
της Mirum
σκευή των -Αρδευτικν του 2017 Είχε δε επιση λοτρισεων ως ενισχυμάνει την πρόβλεψη χρη- τικό παράγοντα υλοποίη
Η ΣΜΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 3
Σύμφωνα με τα δια - ματοδότησης των απαλ
Σελίδα 28
Ηταν 19 Οκτωβρίου
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
κρικρι
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΕΠηνική κου)
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΑΡΙ
ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ !!!
ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΡΗΤΗΣ
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΜΗΝΙΚΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
ΡΟΔΑΚIΝΑ ΕΧTRA
ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 119/ΚΙΛΟ
ΚΕΡΑΣΙΑ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
αυό το1978
δότησή του α μαι
12 εκατομ και επιπλέον
Παρασκευή & Σάββατο
Λίγο αργότερα σε μια
Κυριακή
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΚΑΝΤE ΜΑI LIKE ΣΤΗ ΣΕΑΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
www.tacebook.com/Onponείο Mυλωνάκης
,Φρέσκα φΡύτα και λαχανμεά
Πληση λιανική- χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜEΝΙΔΟΥ 51- Aιo ΝikΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ 2041021711
Ορμος , Αγιος Νικό1αος - Τη . 6946 886570
aπ. Kikri Taverna Agios Nikolaos
"Ανααμβάνουμε δεξισεις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα