Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 16.07.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6576
Αμετάβλητη ήταν η ζήτηση για δάνεια από νοικοχωριά και επιχειρήσεις στο δεύτερο τρίμηνο του έτους παρά το lock down.
Αιξημένη αντμένετα η ήτιση για δάνεια από τις επιχειψήσεις στο γ' τφμηνο του έτους
Στη βουλή την επόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα-γέφυρα που καλείται να στηρίξει τους δανειολή πτες που έπληξε η πανδημία
επιδύτηση δόσεων στην 1η χατοιχία
Στη βουλή την ετόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα-γέφυρα που καλείται να στηρίξει τους δανειολήπτες που
έπληξε η πανδημία. Για τον Αύγουστο μεταφέρεται ο
πτωχευτικός νόμος, εν μέσω σοβαρν διαφωνιν | 172 εκατ. ευρ σε
κυβέρνησης-θεσμν σε χρίσιμα θέματα .
Επιστρεπτέα
προκαταβολή :
Πιστνονται
20.507
δικαιούχους
Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησε , για μία ακόμα
φορά , ανάμεσα στο οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης και τους επικεφαλής των θεσμν το
θέμα του νέου πτωχευτικού πλαισίου αλλά και
του προγράμματος-γέφυρα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση μετά τη λήξη του ισχύοντος-δικαιούχων που έχουν λάβει
έως το τέλος Ιουλίου-πλαισίου προστασίας της
πρτης κατοικίας.
Πιστνεται στους τραπεζι
κούς λογαριασμούς 20.507
δικαιούχων του 2ου κύκλου της
Επιστρεπτέας Προκατα βολής
ποσό συ νολικού ύψους 172
εκατ. ευρ.
Έτσι, ο συνολικός αριθμός των
την Επιστρεπτέα Προιατα βολή
1 μέχρι σήμερα ανέρχεται σε
60.804, στους οποίους έχει
καταβληθεί άμεση χρη ματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους
484,4 εκατ. ευρ .
Έχουν ενισχυθεί περίπου
100.000 επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ανεξάρτητης Αοχής Αημοσίων
Εσόδων
Επίδομα γέννησης:
Εγκρίθηκε η δαπάνη για την
καταβολή του
Ποιους αφορά
( AΑΛΕ),
80.290
επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστ
χοποιήσει , μέσω της πλατφόο
myBusinessSupport "
(www.aade .gr/mybusinesssup port), την αίτηση χορήγησης της
ενίσχυσης.
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στο πεδίο των μεγάλων έργων της χρας
Με μία απόφαση-σταθμό , στις 8 Ιουλίου 2020, Το υπουργείο Υποδομν και Μεταφορν αποφάσισε να μεταβιβάσει στην Περιφέρεια
Ηπείρου την αρμοδιότητα ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου για
την βόρεια επέκταση του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού στο
Τμήμα Ιωάννινα- Κακαβιά.
Είναι η πρτη φορά που Περιφέρεια αναλαμβάνει να υλοποιήσει ένα
τόσο μεγάλο οδικό έργο στη χρα. Το μόνο ανάλογο παράδειγμα που
έχουμε σε επίπεδο μεγάλων έργων, είναι όταν το υπουργείο ΥΠΟMΕ
το 2016 μεταβίβασε την αρμοδιότη τα στην Περιφέρεια Αττικής για την
υλοποίηση του έργου της Ανάπλασης Φαλήρου.
Εδ όμως βρισκόμαστε σε ένα πολύ μεγαλύτερου κάστους έργο, Το
οποίο είχε και μία δύσκολη ιστορία μιας και δεν ευτύχησε να υλοποι
ηθεί μέσα στα ΕΣΠΑ 2007-2013 εν απεντάχθηκε κι από τα έργα
του ΕΣΠΑ 2014-2020 με αποτέλεσμα να μείνει ένα "ορφανό έργο".
Η προθεσμία οριστικοποίησης
της αίτησης λήγει αύριο.
Τετάρτη 15 Ιουλίου.
Συγκεκριμένα
δαπάνη, ύψους 13.206.000
ευρά.
πιστσεων του προυπολογισμού εξόδων του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικν
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σχετι .
κά με την κάλυψη της δαπάνης
για την καταβολή του επιδόματος γέννησης στους δικαιούχους , των στοίων οι αιτήσεις
Υποθέσεων , ειδικού φορέα εγιρθηκαν έως τις 30 Ιυνίου
2020. Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας
Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθημε στη Διαύγειαν
εγρίθηεε δομάτων
βάρος
1033-202 ΑΛΕ 2310506899
οικονομικού έτους 2020, πρ
κειμένου να χρηματοδστηθεί ο
Οργανισμός Προνοιαν Επι
Επισημαίνεται ότι 41.120 δικαι ούχοι του 2ου κύκλου της Επι στρεπτέας Προκαταβολής , οι
οποίοι έχουν λάβει τη χρηματοδοτική ενίσχυση, δεν είχαν
επαφεληθεί από τον 1ο χύκλο
του προγράμματος.
Created by Universal Document Converter