Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

16

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5481

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΙ ΑΛΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΑΦΕΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΠΕΙ
Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

«Παντού έλεγχοι,
χωρίς εκπτώσεις»

Μεταµόσχευση
νεφρού
σε 38χρονη!

n 27 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟ,
ΙΣΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 3

∆ΕΣΦΑ: ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025

Ο ΥΠ.ΕΣ. Τ. ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (5) ΣΤΟ «ΑΣΤΗΡ»

Παρουσιάζεται
το πρόγραµµα
«Α.Τρίτσης»
για την Τ.Α.
ΣΕΛ. 14

ΠΡΟΤΑΣΗ Ν.∆.-ΚΙΝ.ΑΛ.
ΓΙΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Παραποµπή
για οκτώ
αδικήµατα

Ενεργειακή
απογείωση
ΦΑΡΜΑΚΗΣ:
ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ,
ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΖΑΪΜΗΣ: ΜΕ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΕΛ. 11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

ΣΕΛ. 38

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Νέα
καταγγελία
για απόπειρα
αρπαγής
ανηλίκου
ΣΕΛ. 5

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ «Γ»

Ο τουρισµός
στη µετά-COVID
Ξανάνθισε το σύµβολο της πόλης περίοδο
ΣΕΛ. 10

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 6-9

ΣΕΛ. 19-24

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΣΟ

Αγραβάνης
και του
χρόνου
n ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: «ΨΑΧΝΕΤΑΙ»
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ