Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

24oC, 15:00

27oC, 21:00

€0.80

24oC - Υγρασία 65%-79% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:25 - Δύση ηλίου: 21:05

Êáé êáëü ÷åéìþíá!

Πανδημία εναντίον αγοράς με μπαλαντέρ την υγειονομική επάρκεια. Έτσι περιγράφεται η φετινή τουριστική απόπειρα για την Ελλάδα συνολικά και την Κέρκυρα ειδικότερα. Απόπειρα που
μπαίνει στην καθοριστική της φάση με το άνοιγμα της βρετανικής, της ολλανδικής και της σουηδικής αγοράς, Χώρες όπου ο παράγοντας "r" πέφτει, αναπτερώνοντας το ηθικό και τις διαθέσεις. Η επάρκεια του Συστήματος θα κριθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, που
οι ορθολογούντες πιστεύουν ότι ανοικτών των συνόρων, τα κρούσματα του κορονοϊού σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρξουν σε μια ενιαία στάθμη, ακολουθώντας τους νόμους της φυσικής των ρευστών. 3>>

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5159

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Ï öüâïò öõëÜåé ôá Ýñçìá
- Ç ÐÉÍ óõíôïíßæåé ôéò áñìïäéüôçôåò ôùí õðçñåóéþí ôçò
- ÌçôóïôÜêçò: ¸ëåã÷ïé ÷ùñßò
åêðôþóåéò - ¸ìöáóç óå ìðáñ
êáé íõ÷ôåñéíÜ êÝíôñá
ΑΘΗΝΑ. Την εφαρμογή «χωρίς εκπτώσεις» του υφιστάμενου πλαισίου
κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού
ζήτησε ο Πρωθυπουργός κατά τη
διάρκεια της διευρυμένης σύσκεψης
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου.
«Το πλαίσιο είναι επαρκές. Υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής του» τόνισε ο Πρωθυπουργός και ζήτησε «αυστηροποίηση
στους ελέγχους χωρίς εκπτώσεις».
Επεσήμανε μάλιστα δύο τομείς, στους
οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση και
αφορούν στην προστασία της Υγείας
των εργαζομένων, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές και στην αποφυγή
του συγχρωτισμού και των συναθροίσεων, ειδικά στους κλειστούς χώρους.
Επίσης τόνισε την ανάγκη μεγαλύτερης ενεργοποίησης των Δήμων και
των Περιφερειών για την εφαρμογή
των μέτρων.
Σελίδα 3>>

ÕäÜôéíç áøßäá ãéá «welcome»

Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή της πρώτης πτήσης του καλοκαιριού από Μ. Βρετανία. Σήμερα αναμένονται ακόμα πέντε βρετανικές πτήσεις από: Μάντσεστερ, Λονδίνο, Ιστ Μιντλαντς, Λίβερπουλ, Λιντς. 4>>

Éïýíéïò: Áðü ìéóü åêáôïììýñéï, óôïõò 32 åðéóêÝðôåò!
Ç åðéóôïëÞ ôçò
Vanya Veras óôç
Ìåñüðç Õäñáßïõ 7>>

ÐÝìðôïò ï ÐáãêñÜôçò
óôá 3000ì. áíïé÷ôÞò èáëÜóóçò

14>>

Äéáóçìüôçôåò êáé
÷éëéÜäåò õðïãñáöÝò
ãéá ôïí Åñçìßôç >>
9

4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα