Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: .& E . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17. 801 . Τιμή 0,60 E. Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η προκλητικότητα του Ερντογάν..
. Η στημένη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου
της Τουρκίας και η άμεση και μεθοδευμένη απόφαση του Ερντογάν για μετατpοπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, που είνα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς , ορθς χαρακτηρ στηκε από το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου , ως βάρβαρη
και προκλητική ενέργεια.
Βάρβαρη, διότ , η απόφαση αυτή του Epντογάν , έχει το προκλητική , διότι προσβάλλετα και a στοιχείο της λειψης κάθε ειδους συγχρονου πολτισμού και
παιδείας και επίσης , διότι είναι βάναυση και βίαιη για όλη την
ανθρωπότητα, και για dλo το χριστιανισμό και δίως για τους κόσμος παγκοσμίως , καθόσον είναι
οpθόδοξους και πολύ περισοότερο για εμάς τους Ελληνες
Ματρείας καα μάλστα ο κορυφαίος της Χριστιανοσύνης , που έ
γνε μύθος και ούμβολο της παλυπληθέστερης θρησκείας στο
κόσμο , να μετατρέπετα σε Τζαμί . Την ρα μάλιστα , που η
Ελλάδα χτίζει μουσουλμνικό τέμενος στην Αθήνα, η Τουρία
μετατρέπει την Αγία Σοφία σε τζαμί (χωρς βεβαίως να μπορεί
να γίνει σύγκριση) , αλλά έστω και αυτή η σταση της Ελλάδος ,
δείχνει τη μεγάλη πολιτιστική και πολιτική διαφορά των δύολ ν και τη βαρβαpότητα της Τουροίας
>ράφει ο ΑΝT. ΦΟΥΣΑΣ
Δικηγόρος Αθηνν- πρ. Υπουργός
Είναι, όμως , η απόφαση υτή και
ναστατνεται όλος ο χριστιανικός κό
σμος και θα έλεγα όλος ο epησκευτικός
πρωτοφανές το φανόμενο ίνας χρος
ΗΑγία Σοφία κτίστηκε αρχικά από τον Μεγάλο ησελ.
Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε χθες ο Δήμος Ιωαννιτν
Εντατικοποίηση ελέγχων χωρίς Εγρήγορση μόνο στα λόγια
Οπως αποφασίστηκε χθες σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό
εκπτσεις για τον κορωνοϊό!
-Στοτοχαστρο μάτες, συναροίοεις και συγχρυτομοί α: κλειστούς χνους Yια τα πλατάνια του Μόλου!
Ρlaαπορaίητα βήματα διαχείρισης μλησε 0 εκπρόσωπος του Δασαρχείου
εν από πλευράς Δήμου τονίστηκε ότιλαμβάνοπαι όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα .
Οκ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τα μέτρα αρκούν, αλλά πρέπει να τηρούνται .
. Την ενταπΚοποίηση των ε λέχων και mν αυστηρή εφαρpοyή των υφιστέμενων μέτρων
γα Την αντμετση.
. Επρεπε να προκύψε εργα στηριακή πστοποίηση για να ση
μάνει κουναγερμός, Τόσο στο Δή
μο lωαννTν, όσο και σε όλες nς
εμπλεκόμενες υπηρεσίες για ην
θανατηφόρα αυθένεια rοu μετο
χρωματικού Ελκους που απειλεί
σει η Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν ο, ε
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σπές μετάδοστής Του . Το μήνυμα
δόθηκε χθες από Τον ΠρaoΤουργό Κυριάκο Μητοότακη.
σοβαρά τα πλατάνια της διντροστοχίας στην παραλίμνια οδό
πέρξ του Κάστροu!
" Αν και υπήρχαν σοβαρές ενδεί
χθες Το απόγευμα. ο Πρωθ Τουργός ζήησε από ους συμ.
Ξεκάθαρο μήνυμα όη πρέπει να τηpoύντaι στο έπακρο
τα μέτρα στε να μην ξεφύγει η κατάσταοη με Τον κορωνοίό,
δ6θηκε στηχρεσιή ευρεία σύσκεψη που έγνε υπό
την προελρία Του Κ. Μητοοτάκη
ου και το θέμα
είχε αναδειχθεί και μέσα από τον Τ
πκό Τύπο επισημείνοντας mν ανά
--- - ------- ---α----_- - - ------- -------- -υν. a- : Ερεπε να μπει η... oppαγδα του ειδικού εργαστηρίου για να
ρaιότητα στους ελέχους στους
χρους , ανοχτούς και κλε στούς, όπου παρατηρείaι με .
γάλος, συνωστισμός Ένταση
των ελέχων θα υπάρξει και
στα λεωφορεία των KEA
Όπως αποpασίστηκεα .
λεγχοί θα σχεδιάζονται από το
συντονιστικό επιχειρησιακό όρ .
γανο που λειτουργεί υπό την ε.
ποπτεία της Γενικής Γραμματε ας Εμπορου και Προστασίας
του Καταναλωτή του Υπουργε
ου Ανάπτυξης και
δικά όταν είχαν νεκρσα
πλατάνια σε άλη την Ηπεpο , φαίνε
ται πως οι αρμόδιο δεν έδωσαν την
- 11η σελ: απαπούμενη προσοχή για να προαφυπνστούν Δήμος Ιωαννπν και αεpπλεκόμενο, φορείς, για
Δημοσκόηηση της Marc:
τη σωτηρία των πλατάνων Της παραλιμνίου . .
-- --------- ---- - - -- -στατεύσουν τα υπεραιωνόβια δ μ ντρα , με απoτέλεσμα σήμερα να τρe
χουν και να μην φτνουν
Μάνα , γιός και αλλοδαπή στην Ηyoυμενίτσα
Καλλιεργούσαν χασίς
μέσα στο σπίτΙ τους!
γαη δογείμοη της το δημας
. Στη σελίδα 12
Η χθεσινή σύσκεψη
Μετά λοτόν και την σφραγίδα.
από εργαστήρο της παρoυσίας Του
θανατηφόρου μεταχρυματικού έ
κους στα πλατάνα του Μόλου, Τέθη
Εξαιρετισί χρονιά καn το 2019. .
Σελ. 12
Ο Αγροτικός Συνσμός κΠΙΝΔΟΣ
. Η καλλιέργεια
χασίς Τείνει να
κτοπίσα άλλες .
παραδοσιακές καλ .
στην κορυφή της πτηνοτροφίας!
VΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Πρόεδρος): Δtσμευση μας η στήριξη
Προσδιόρισε ο Δήμος Ιωαννιτν
περιοχές προς πολεοδόμηση;
Ήπερο, καθς η
Αστυνομία ανακα λύπτει τη μια μετά
Την άλλη φυτείες σε
διάφορες περισχές ,
oι οποίες προφ : νς αποδεικνύο : νται
mς Ηπίρου, αλλά και Της εθνικής οικονομίας.
. Την ηγετική θέση
στην ελληνκή πηνοτρο φία εξακολουθεί να κ τέχει ο ΑγροΤικός Πτηνοτροφικός Συ.
νεταιρισμός
Ιωαννίνων
.Τελευταία μέρα
σήμερα και της παράτα σης που έδωσε ο υφυπ.
Περιβάλλοντος για συμμεοχή στο πρόγραμμα
Τοπικν
και θα έτρεπε ήδη οι
Δήμου να εκδηλσουν
ενδιαφέρον προσδιορί
ζοντας mς περιοχές για
Τν Τρίτη σην ΕΗΜ
ΠΙΝΔΟΣ.,
καθς και Το
2019 αποδε
χθηκε μια εξαιρετική χρoνιά
Τα κύρια χαρακηριστικά τς προηγούμε νης χρονάς ήταν: aύξηση του τpοu, ενίσχυση
των θέσεων εργοσίας και άνομικν σχεδίων του .
Ομως ο Δήμος ωανντν δεν νημέρωσε για ις έως Τρα ενέργεές
του . Και αυτό όταν η πιροχή Του Μάτσκα και οι κάτοκοί του περμένουν και
ελπίζουν ένα όνειpο ετν να γνει πραγματικόττα
Μήπτως έχα κάτι να τους πει η Δημοτική Αρχή Ελισόφ για Τς όποιες Eνέργειές της γύρω από το φλέγον θέμα Των Πολεοδομικν Σχεδίωων;
Σελ 2
Σελ 2
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕπιφyΛΛΙΔΕΣ
Μεταλλάξεις ιν
και ανθρπων
Λενεπηρεάζεται η διακοπή στn SL2
Στο κενό η τρ0σπάθεια της Λιβαδειάς
γμα τη συνέχεια του πρυταθλήματος
-Την Παρασκευή η οριστική απόφαση
ΒΟΛΕΣ
Περιμένοντας...
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ"
. Εκδικάστηκε , χθες , στο
Διαιτητικό Δικαστήριο Της
. Για μετάλλαξη του oύ της γρίππης Των χο
ρωνν γίνεται λόγος τελευταία από την η
Ιατρική Κοnνότητα, ιός ο oπoioς , ως γνωστόν , αn σχόλησε την ανθρωπότητα πριν από μία δεκαετία
περίπου naipvovroς navδημικές διαστόσεις , Η
επινδυνότητα ή μη της εν λόγω μετάλλαξης μέλ
λει να αποδειχτεί Στη Βολογία , με τον όρο μετάλλαξη- ή εταλαγή- (

Τελευταία νέα από την εφημερίδα