Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
T ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15288 Ιδρυτήs: Ιωάννns Κόκκιν0s ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 www.p roinanea.gr
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
αΑρισταν για τιs
προπτυχιακές σπουδές
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
Ευνοϊκή λύση για τα τέλη των απορριμμάτων
Νέο θετικό κρούσμα
χθες στην Άρτα
Ικανοποίηση έφερε η μείωση του Προϋπολογισμού
Σελ. 3
Σελ. 9
Σελ. 7
Σήμα κινδύνου από
τα Παραλίμνια Πλ
ατανια
Σελ. 3
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
Χωρίs κορωναϊό και Πάλι τα ακάθαρτα ύδατα ΣΥΡΙΖΑ
Πρτ0s στο ΕΜΠ μαθητήs
από τα Γιάννενα
α Καμπανάκιν για τιs
επιπτσεις tns Πανδημίαs
Αρνητικές οι εξετάσειs των τελευταίων δειγματοληψιν
ΕΥΡΙΣΑ
Σελ. 5
Σελ. 3
Σελ. 4