Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Ιουλίου 2020 | Αρ. φύλλου 660 | 0,50 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Αλλάζει και πάλι ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

Στον ...αέρα το έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση
των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
Σε κενό αέρος φαίνεται να πέφτει το
...ιπτάμενο όχημα υλοποίησης του έργου
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με ΣΔΙΤ, μετά
τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τον οποίο ...υφαίνει η
Κυβέρνηση και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως και το τέλος Αυγούστου.
Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η διαδικασία
υλοποίησης, του κορυφαίου για την Πελοπόννησο έργου, θα συνεχισθεί και θα
εξευρεθεί τρόπος η πραγματοποίησή του
να συγκερασθεί με τη νέα πραγματικότητα,
εντούτοις, πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν πλέον για εκ διαμέτρου αντίθετες
πρόνοιες που περιλαμβάνονται στον νέο
ΕΣΔΑ, που εκτιμάται ότι θα καταστεί μοιραίος για την εξέλιξη τού εν λόγω έργου.
[• ΣΕΛΙΔΑ 5]

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, ενημέρωσε, χθες στην Τρίπολη, τους αυτοδιοικητικούς για το σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η Κυβέρνηση, για τον νέο ΕΣΔΑ.

Την επέκταση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου
στο σύνολο των εργαζομένων στη ΔΕΗ που συμπληρώνουν εφέτος το 55ο έτος της ηλικίας τους αποφάσισε, χθες,
σύμφωνα με πληροφορίες το Δ.Σ. της Επιχείρησης.
Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του
προσωπικού, εφόσον συμπληρώνουν μέχρι το
τέλος του 2020 τα 55 έτη και ανεξάρτητα από το
αν έχουν θεμελιώσει ή όχι δικαίωμα συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές στο πρόγραμμα
μπορούν να υποβάλουν αίτηση περί τα 1.700 άτομα, εκτιμάται
ωστόσο ότι θα ζητήσουν να ενταχθούν περί τους 500, όσοι δηλαδή

*

έχουν θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη συνταξιοδότηση. Το συνολικό
μπόνους είναι 35.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, κόστος που καλύπτεται
από την επιχείρηση.
Η εθελούσια στη ΔΕΗ ξεκίνησε τον Μάιο αποκλειστικά για τους
εργαζόμενους στα ορυχεία και τους λιγνιτικούς σταθμούς με το ίδιο
«μπόνους», ύψους 35.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα αυτό εντάχθηκαν
περί τους 700 εργαζόμενους, γεγονός που συνεπάγεται εξοικονόμηση
ύψους 50 εκατ. ευρώ ετησίως για την επιχείρηση, από μισθούς και
ασφαλιστικές εισφορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι αίτηση συμμετοχής
στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου υπέβαλε η συντριπτική πλειονότητα (95 %) των εργαζομένων στη λιγνιτική δραστηριότητα της ΔΕΗ
που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη.

Ψήφισμα της Ακαδημίας Αθηνών για την Αγία Σοφία
Η Ακαδημία Αθηνών απευθύνεται προς τις Ακαδημίες της Ευρώπης, με τις οποίες τη συνδέει κοινή καταγωγή και κοινοί πνευματικοί και επιστημονικοί σκοποί, για να καταγγείλει την
μεταβολή του περίλαμπρου μνημείου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη από μνημείου πολιτισμού και πνεύματος, σε εν
ενεργεία χώρο της μωαμεθανικής λατρείας. Η απόφαση του Κεμάλ
Ατατούρκ το 1934 που ακριβώς σε αυτό απέβλεπε, να αποδώσει
δηλαδή στο μνημείο τον χαρακτήρα παγκοσμίου προσκυνήματος,
ήταν αντάξια του μνημείου και ήταν σοφή. Η επαναφορά του μνημείου σε χρήση, που ο ίδιος ο αναγεννητής του τουρκικού κράτους
είχε απορρίψει, είναι μεγάλο σφάλμα. Θα αποτελεί για πάντα
πλέον κηλίδα για τον τουρκικό λαό, τον οποίον εμφανίζει να οικειοποιείται αυθαίρετα ένα μνημείο κτήμα όλων των ανθρώπων
και σύμβολο καλής θέλησης και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.