Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τετάρτη
ΠΡΩΙΝΗ
Ιουλίου
Αριθ.φύλλου 7549
Τιμή Φύλλου 0.50G
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΣΣ Κουμάτι και Κηπου ρει
Ο Δήμαρχος Γρβενν
Κιριος Δαστιμάνης
γο τ0 Ολοκαύτωμα
των δύο Χωριν
Ευνηγερμός
Συνέχεια στην 7
για πρόωρο δεύτερο κύμα κορονοϊού
πανηγυριν, εντατικοποίηση
ελέγχων και στο προθάλαμο
νέα αυστηρότερα μέτρα
V Απαγόρευ ση
Coronavirus : . Μ
Εξιχνίαση απάτns
σε περιοχή των
Συνέχεια στην 10
Γρεβενν
Η Γενκή Περφερειακή Ασυνομική
Διεύθυνοη Δτικήs Mακεδοίas uneouμει
ορομένεs χρήσιμεs συμβουήλέs
στουs nontes γα την anoφυγή
Έκπτωση φόρου για τους
κατά κύριο επόγγελμα αγρότες
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 11
Φορολογικέs δηλσεις:
Προs Παράταση ΤΑxISe
15 ημερν
Επίσημos Συνεργάτηs ΜEGA ΜΑΡΚΕΤ
- Πus Βα nληρωθείο φόροs εισοδήματοs
Συνέχεια στην 6
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
ακτική Γενική
Συνέλευση
ΦΛΑΟΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΡΕΒΕΝΑ
43nς Οκτωβρίου 151
του Φ.0. ΠΡΩΤΕΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
Συνέχεια στην 20