Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκτήτης . Ειδότης . Δευθυντής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Eτς 450- φύλου 11749 Τιμή 050 αυμά -Ττάρτη 15 ουλίου 2020
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΝ ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΕΕΧΩΡΙΕΤΕΣ ΦΥΑΚΕ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΕΤΕΟ
λοκληρ.
ηκον ο ΡΕΠΟΡΤΑΖ.
|Πολογίες
φ0έντων για την υπό
θεση ναρκωτικν
nολογίες στον ανατη δίκη και τα υπoλot, κές
οκευή μέχρι και τη σης ελεύθερα κα ς κα . ρoυν ότι ανομένε ται σύ .
Δευτέρα to βράδ .
κά 4 κρθηκαν Προφ .
μέλημα
οδηγήθηκαν ο καθένος
Δεν είναι θέμα καιν Ευρωπαϊκό αhλά Παγκόσμιο
Τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης για την απόφαση
της Τουρκίας να γίνει αμί η Αγιά Σοφιά
Είναι ο τίλος Γερμανικής Εφομερίδας
το δρόμο έω aό την
nάντnon συς nponnoς της Τουρκίας
νές του δσεις με τoν npos6pο της!
|onoia σκολιάζ με θευκό npoημο την κατόστοση
| tης ελληνικής οικονομίας μετά τmν oνόηη της η.
ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ωμμίεα ξιν στς wθείς.
Στη σκκά της κορυφαίας πρόκλησης με
την aπόφοση μετατροπής της Αγίας
Ψηφίστηκε στην γνωστόν , στερείτα ο . ση και οδειοδότηση , ο.
Βouλn το νομοσέδιο κόμη και βοσικν γν κατάλυτο και ακατό
για την Παδεία με κα - σεων εγκυκ λίου Παι . Λτo, opψει και δρ
διολίσ0ηση κά , εν .
κατο μηχενικός , δεν
τν : Τ εtμοστε εμείς ναι διαφορετικά νnoa , στροφή 3600 . τmν
κύριοι : Εργάτες καθ - o ο Xίthερ και Μου .κταση ενός στρέμμακαι ο Toinpος έχει ano - του Μεοαίωνα αντι .
uτήριo Nυκείου και στοιχεί σε έναν aνα .
nooύμε υδρογόνο κά .
Σοφίας οε τζαμί, η ελληνική κυβέρνηση