Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εκκληση για τις διαδικασίες επαναπατρισμού των πληρωμάτων από ΕEΕ
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5766 Τετάρτη 15.07.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Στο ΕΣY 365
ΥΠΟΙΚ:
>>> Τελ.
>>> Τελ
ιδιτες
γιατροί για τις
έκτακτες
Πρόσκληση για απαλλοτρίωση ακινήτων
στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης
Κυρσεις σε τουρκικές τράπεζες και
τουρισμό προτείνει η κυβέρνηση
ανάγκες
Τη δυνατότητα απασχόλ
ησης ιδιωτν γιατρν σε
δημόσια νοσοκομεία του
Εθνικού
Συστήματος
Υγείας για την αντμετπιέκτεχτων αναγκν
παρέχει
Υγείας.
υπουργείο
Συνολικά στις επτά Υγειονομικές
ΥΠΕ) θα απασχοληθούν
365 ιδιτες γιατοοί, με την
ένδοση δελτίου παροχής
υπηρεσιν για διάρκεια
έως δύο μήνες , με δυνατότ
ητα παράτασης της συνεργασίας για δύο ακόμη
μήνες
τα φαξλάριων για την
Περιφέρειες
Αχτσιόγλου
Πρόκειται για παθολόγους, γενικούς γιατρούς , ωτορινολαρυγγολόγους, πνε
υμονολόγους,
σιολόγους , καρδιολόγους,
παιδίατρους και ιατρούς
με εξειδίκευση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Καθυστερημένα τα οτιναλαστικά
τwυ Γ. Βρυύτση στην τηλεργασία
αναισθη Το υπουργείο Εργασίας ανα
κοίνωσε ότι θα καταθέσει.
νομοσχέδιο για την τηλεργασία,
επιβεβαινοντας , κα' αοχάς,
τα καθυστερημένα αντανακλα
στικά του , όταν πρόκειπαι για
ζητήματα προστασίας των εργα ζομένων> , σχολιάζει η πρην Έχουμε ήδη καταθέσει , δημόυπουργός.
εφαρμογής
ελέγχου της τηλεργασίας, το
οποίο θα προσταπεύει απόλυτα
τους μισθούς και τα δικαιμαπα
των εργοζομένων , την τήρηση
του ωραρίου , την προσωπική
και οικογενειακή ζωή τους .
ιδιωτν
πλαισίου
κατανομή
uετρν σε δημόσια νοσοκομεία μεταξύ των ΥΠΕ,
με απόφαση του υφυπουρ
γού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, έχει ως εξής:
Η Ευρωπαϊνή Επιτροπή ενέχρινε σε χρόνο-ρεκόρ τρο
ποποιήσεις προγραμμάτων ύψους 1,14 δισ . ευρ για
την Ελλάδα , από τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν γύρω στις 90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προ1η ΥΠΕ Αττικής: 10.
2η ΥΠΕ Πειραις και
Αιγαίου: 50.
3η ΥΠΕ Μακεδονίας:
σια, τέσσερις άξονες με αναγκαία μέτρα και ουστηρούς
Επί πέντε μήνες, μετά τα μέτρα κανόνες εφαρμογής της τηλερ- κειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτσεις από την
ενάντια στην εξάπλωση της πανδημίας , και εν οι επιχειρήσεις
είχαν αποκτήσει με Cπόφαση
της κυβέρνη σης τη δυνατότητα
να επιβάλλουν μονομερς τηλεργασία , το υπουργείο άφησε προαναγγέλλει μέτρα έπρεπε να
χωρίς κανέναν έλεγχο και κανόγασίας.
χρίση του κορωνοϊού.
4η ΥΠΕ Μακεδονίας και
Θράχης: 60.
5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελάδας: 24
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων , Ητείρου
και Δυτικής Ελλάδας: 133
Ο κ. Βρούτσης χειρίζεται με
επικοινωνιακά κοπήρια ένα
ακόμη σοβαρό θέμα, αντί να
Το 1,14 δισ. ευρ , που αποτεκονδύλια
τήσει μέτρα υπέρ των ελληνικν
επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγων
πολιτικής μικρομεσαίων
τα έχει ήδη λάβει . Για το πραγ ματικό
νομοσχεδίου θα αναμένουμε την
κατάθεσή του , χωρίς μεγάλες
προσδοκίες από την πυβέρνηση
της μείωσης μισθν και της οκοαίας ελαστικοποίησης
εργασίας .
συνοχής (τοσό που, συμπερι
λαμβανομένης της εθνικής
συνεισφοράς , καθιστάά δυνατές στικότητα, επιχειρηματικότητα
συνολικές επενδύσεις άνω του
1,50 δισ. ευρ ) θα χρηματοδοεφαρμογή
γενικευμένη
περιεχόμενο
οδηγντας
νατάχρηση
χαι καινοτομίαν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε εγιαίοως ότι τα νέα δεδομένα στην
αγορά εργασίας επιβάλλουν τη
διαμόρφωση ενός συστηρού
Created by Universal Document Converter