Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

15

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5480

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΑΓ∆ΑΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ

Εισηγήσεις
για υποχρεωτική
χρήση µάσκας
n Χ. ΓΩΓΟΣ: ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Στο τελικό στάδιο η
Καρδιοχειρουργική
n «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘ

ΜΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΓΝΠ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΛΙΓΚΟΥ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕ∆

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ

Σ
ο
κ
µε νεκρό

βρέφος στη
Ναύπακτο!
Η 20ΧΡΟΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

18.000 νέες
θέσεις εργασίας

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 75% ΕΩΣ ΚΑΙ 90%
ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 6

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ

Γ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΣΕ
ΣΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Τιµή σε γενναίο
αστυνοµικό
Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΣΑΡΙ∆Η»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΛ. 7

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε.,
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αναδροµικά:
Από 360 έως
10.000 ευρώ!
ΣΕΛ. 8

Η Πελοπόννησος στο επίκεντρο
n ΝΕΑ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΟΙΩΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ-ΑΙΓΙΟ

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

«ΠΑΓΟΣ» ΣΤΑ ΕΘΙΜΑ

Επίθεση
σε µέλη της
ΟΙΚΙΠΑ

«Νεκρώνουν»
τα χωριά
της Αχαΐας

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 3

Σχέδιο
ανάπτυξης
σε 15 άξονες
ΣΕΛ. 2