Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

24oC, 15:00

27oC, 21:00

22oC - Υγρασία 62%-98% - Άνεμοι: Δ-ΝΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:25 - Δύση ηλίου: 21:06

€0.80

×åéñáãþãçóç ôçò ðëçñïöïñßáò ãéá êáëü óêïðü!

Όταν η τεχνολογία της πληροφορίας, που επινοήθηκε ακριβώς γι΄αυτό, για να ζέψει δηλ. την
πληροφορία στο άρμα της ανθρώπινης επιδίωξης, χρησιμοποιείται ακριβώς για το αντίθετο! Το γεγονός επιβεβαιώνει, για μια ακόμα
φορά, ότι όλα τα ανθρώπινα επινοήματα, εφευρέσεις, μέθοδοι και συσκευές, φέρουν το πρόσημο της στιγμής που χρησιμοποιούνται ανεξαρτήτως του αρχετυπικού. Πάνω από δυο αιώνες από την ημερομηνία σταθμό της επανάστασης που απελευθέρωσε τις ιδέες του Διαφωτισμού, οδηγώντας την ανθρώπινη σκέψη στη δημιουργική εποποιία του 19ου αιώνα, ο νέος τεχνολογικός πολιτισμός την αμφισβητεί έργω. 3>>

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5158

ΣΕ... ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ - «ΣΦΙΓΓΑ» Ο ΕΟΔΥ

Ñþóéêç ñïõëÝôá ãéá ôïí Ôïõñéóìü
* Äýï Ñþóïé ôïõñßóôåò óôçí
ÊÝñêõñá ôá íÝá êñïýóìáôá
Covid19 óôï íçóß
* Áíïßãïõí óÞìåñá ôá óýíïñá
ãéá Áããëßá ìå ìéá ðôÞóç áðü ôï
ÌðÝñìéã÷áì óôï «ÉùÜííçò Êáðïäßóôñéáò»

Äåß÷íåé ôïí äñüìï
ãéá ôá ÓÄÉÔ ï ×áôæçäÜêçò

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δύο Ρώσοι τουρίστες είναι τα δύο νέα κρούσματα
κορωνοϊού επί κερκυραϊκού εδάφους. Αμφότεροι με ήπια συμπτώματα φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο καραντίνας του νησιού.
Με δυσκολίες η άντληση επίσημων πληροφοριών από τον ΕΟΔΥ, ο οποίος χθες στην επίσημη
ενημέρωσή του σε πανελλαδικό
επίπεδο ανακοίνωσε 58 κρούσματα, με τα 28 να εντοπίζονται
Τη δημιουργία εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων προανήγγειλε, χθες, ο Υπουργός Περιβάλλοντος &
στις πύλες εισόδου της χώρας.
Σελίδα 3>>

Ανάπτυξης. Θα κατασκευαστούν 28 μέχρι το τέλος του 2023. Δημοπρατούνται με εντατικούς ρυθμούς 17 μονάδες μέσα
στο 2020 σε όλη την Ελλάδα. «Σήμερα έχουμε μόνο 6 σε όλη τη χώρα. Απ’ αυτές εύρυθμη λειτουργία έχουν μόνο οι 3, αυτές που λειτουργούν μέσω ΣΔΙΤ», υπογράμμισε ο Χατζηδάκης... δείχνοντας τον δρόμο. 4>>

ÐñïãñáììáôéêÞ óýìâáóç ìå ôïí ÏÁÅÄ ãéá ôï áðï÷åôåõôéêü ôùí Åñã. Êáôïéêéþí
Ôá õðïìíÞìáôá
ôùí ÄçìÜñ÷ùí
ÂïññÜ êáé Íüôïõ
óôïí Ðñùèõðïõñãü 7>>

Ðñïåôïéìáóßá óôï ÅÁÊÊ
ãéá ôçí Ðáíáãéþôá Äüóç

15>>

¢ëëá äýï
ãáôÜêéá
êñåìáóìÝíá!

5>>

16>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα