Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήδεια
Ο Γιργος
Αυβρσίου
" Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Ο Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4724-ΕΤΟΣ 17ο
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
Άλλαξε η ζωή τους
. Τρεις νε αροί επιζντες της Covid-19
Που Προκαλεί ο
νέος κορωνoϊός
αποκαλύπτουν τις
σοβαρές επιπλοκές,
όπως δύσπνοια,
καρδιακά προβλήματα και μόνιμη κόΠωση, Που
εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν, αν
και έχουν περάσει
μήνες αφότου διαγνστηκαν θετικοί
Σελ. 5
Πολιτική.
Περιφέρεια.
Συναντήσεις του κ.
Νίκου Καραγιάννη με για μετατάξεις με ΑΣΣΥτις Διευθύνσεις των
Περιφερειακν Ενο- μικής αεροπορίας κατό
τήτων Θεσσαλίας
Παρέμβαση Γ. Κωτσού
ΕΜΟ-ΕΠΟΠ της Πολεκ.
χων πτυχίου ΑΕΙ
Σελ. 9
Σελ. 7
Προχωρούν οι εργασίες
Συνεργασία για το Ποδήλατο
. Ενεργειακής αναΣυνάντηση Βασίλη
Τσιάκου και
βάθμισης
του Αημοτι
κού ΣχοΠαναγιτη
Νάνου για
λείου
Αγναντερού
θέματα κοι
νού ενδιαφέροντος
Σελ. 11
Σελ. 4
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr
Θ ΕΛΤΑ,