Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ω ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.800 .Τμή 0,60 Ε. Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 458 3+ Τλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ασυγχρητο περιβολλοντικό έγκλημα πέριξ της θρυλικής Παμβτδος
ΕΠΕΙΓN'
ΑΑΝΤΟΝΤΑ ΜΟΛΟΙ
ΤΑΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΟ
θέαχρόνου να χαθούν επτελς τα υπτραιωνόβα δάηρα στην παραλίμνιο 01λομωξιολόγοι προειδοποιούν και εισηγούνται νέα μέτρα . .
Ο Ηφλια διαρόωνιτηααόν (υράς m Δίμν Ιονπν οήμαν τη όνματαή
αmήξδι, για ηναοά ο-ΠAχιαιiε χρμτανχ εδχαι ύοχνια
Προ των θυρνν το 20 κύμα
Mo. όγνωση και όνι μέτρα παρέχουν τα Δοσαρχεία Της πανδημίας του κορωνοϊού!
Εντείνεται η ανησυχία για τα εισαγόμενα και από την Αλβανία
* SO.S εκπέμπει η παραλ.
μνια περιοχή Των Lυσννίνων, έξω
από το Κάστρο Ιωαννίνων , ro mo
τουριστικο σημείο της πόλης με
Τα νέα από rους ειδικούς , όσον αφορά Το μέλλον ruν υπερατωνόβον πλατάνων, να είναι αποκαρΔημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τα πανηγύρια, εισήγηση για
υποχρεωτική μάσκα στους εσωτερικούς χρους
. Οι ακαμκάνες, ηχούν ολο .
να και mo δυναπά για την επέλαση Του κορωνοίού και στη χρα
μας με τους λομωξιολόγους να ε
κιμούν όη ίouς βρισκόμαστε
μπροστά στο 2ο κύμα της πανδη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΧΒες η Αποκεντρωμένη Δοηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας , α ναφέρει σε ανακοίνωσή της όπ η.
παρουσία του μεταχρωματικού έλ
κους (Carstocystis piutani) στα πλατάνια της δεντροστοιχίας στην παραλμνα οδό Διονυσίου Φλοσόφου
σεις, Τόσο στην Ηπερο, όσο και
στην υπόλοιπη Ελλάδα οι πολίτες
συμπεριφέρονται σα να μην υ
πάρχει κίνδυνος, uς να μην απε
λούνται ανθρπινες ζωές.
Χθες δημοσεύτηκε η Koονή
Υπουργική Απόφαση -tη σελ
ρωγα πλαπάνα στην παραλ.
μνο και ο κίνδυνος να απογupνωθεί εντελς η περιοχή έξω
Τα αυξανόμενα κρού σματα κα ιδως η διασορά τους, δείνουν όπw 20
κύμα κοραωνοίού έχει ήδη
κάνει την εμφάνισή του
στην Ελλάδα
Από το Αντατο Συμβούλιο Αξολόγησης (ΕΘΑΑΕ)
παpaπνω από ορατός. Άριστα έλαβε η Ιατρική Ιωαννίνων στην
πιστοποίηση προπτυχιακν σπουδν
Το ΣτΕ ποφάσισε για τους συνταξιούχους:
Αναδρομικά θα πάρουν όσοι
είχαν προσφύγει δικαστικά!
-- ---- ----------νΗΠρδρος του Τμήματος συγχαίρει και ευχαριστεί . .
νοδική πορεία σκολουθεί Τo Π
νίνων
μονικό προσωπ κό του oποίου
συχνά πετυχαίνε
σημαντικές δια
κρίσεις, κατατάσσοντάς Το υψηλά
στους διάφορους
πίνακες αφολόγησης εντς κι E.
κτός συνόρων.
Ηθετική είδηση αυτή τη φορά ή θε από το Τμήμα Ιατρικής Σχολής Ιω αννων , καθς αολογήθηε με
Σελ. 6
. Αναφε πελικά χθες Το κόδιάστημα 11 μηνν (από Τον
Ιούνο 2015 έως Το Μάιο 2016)
με την απόφαση να αφορά μόνο
ξιούχους που αφορά Το χρον - σος είαν πpοσφύγει στη Δκαιοσύνη ερίπου 250.000)
Το θετικό είναι ότι ακόμη και
εκείνοι που δεν προσέφυγαν, δεν
χάνουν το δικαίωμα της διεκδίκη
σης των ανοδρομικν στο μέλ
λον . Παρόλα αυτά είναι και στο
τράσnνο φως Το ΣΤΕγα καταβολή αναδρομικν στοος συνταΕδωσε το ένουσμα γα την ψηφιοποίηση διαδικασιν
Σελ 12
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εο Αον χρήσιμο εργαλείο για το μέλλον!
Χp Της Κυβpησης να προχο λμαντκή μείωση των τελν αποφάσισε χθες το Σ.
ρήσει σε νομοδετική ρύθμιση που
να συμπερολαμβάνει όλους τους
ουνταξιούχους , κάτι που όφησε
να εννοηθεί χθες
σης και Πατοποησης
2η στλ
Προσγειθιμε στην πριγματικότητα
. Ος ένα χρήσιμο εp
γαλείο για ο μέλλον αναδείχθηκε η εξ αποστάσεως
ο προύπολογισμός του ΦΟΑΣΑ Hτtίρου!
Anoppίμματα από την Πελοπόνησο στη μονόδα ΑΣΑ owiwwr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
φανή 1
. Σε ρεαλιστικά επίπεδα
επανήλθεν, ο προύπολογ
σμός rou Φορέα Δαχείρισης
Απορρμμάτων Ηπείρου, μει.
νοντας κατά 1,5 εκ.
εφορτίo που είχαν κληθεί να
κουβαλήσουν ο Δήμοι με Την
αρχική σπόφαση 11η σελ
Σελ. 12
: Παρά ης προκλήσς και
Τις δυσκολίες που είχε στην
εφαρμογή της η να ουτή
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ 7
α ελληνικά δεδομένα, έδωσε
στους μαθητές την υκαρία κατά
την περίοδο του γενικού locidown
να δατημήσουν στενή 11η σελ
διαμοφή οφαλν τος 0Α
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Συνεδριάζει το Λιαιτητικό Δικαστήριο .
Σήμερα ξεκαθαρίζει το τοπίο
για το πρωτάθλημα της
Σελ, 12
ΓΝΩΜΕΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ακρισία και ταραχή!.
Δστε παιδεία στο λαό!
(στορική γνση και κονωνική πραγματικότητα)
> Του π. ΗΛΙΑ ΜΑΚΟΥ
>ράφει ο ΣΙΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Σζμείσι η προσφυγή Λεβαδειακού κατά της ορστικής διοκοπής
. 0ι απόφοτοι του Λυκείου δισγωνίστηκαν για
μια θέση στα Πανεπιστήμια και οι εκπαιδευτικές
αλλαγές , οι oπoίες είναι Τόσο συχνές στη χρα
μας , nou ανορωτιέσαι γιατί γίνονται , αφού κάθε
. Σήμερα στης 16:00 θα ε .
δικαστεί η προσφυγή του Λεβαδειακού στο Διατητικό Δικα
στήριο Της ΕΠΟ εναντίον mς .
πόφασης οριστικής διακοπής
και της επικύρωσης της βαθ pολογίας της Super Leogue 2
.cΟλβιος όστις ιστορίης έσχε μάθησιν- διακή
ρυξε ο Ευριτίδης , ο οποίος γα την εγνωσμένη
γνωμολογία του αποκλήθηκε ο oπό σκηνής φ
λόσοφος Στο σχετικό μάλιστα απόonoσμα στο
οποίο ανήκει και η παραπάνω φρόση επισημαίνει
τα οφέλη που θα προκύφουν aπό αυτή τη μάθηση που κάνει το
άνθρωπο γνση της ιστορίας, ευτυχιομένο εξηγντας ότι αυτή
η ευτυχία του είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων ενεργειν , Τις
οποίες μάλιστα αποσοφηνίζε με Τις φράσεις:
ήτε πολτν επί πημοσύνην μήτεις αδίκους πρo
, την ίδια χοδη κατάσταση .
ξn. Κι όλοι ξέρουμε ότ η πορεία Της
παιδείας μας είναι το μεγάλο πρόβλημα της ούγ
χρονης ελληνικής καινωνίος . Ηnαιδεία ε
να και η θεραπεία της δεν φαίνεται καθόλου εύκολη .
Γιαπi οι νέοι σ όλες Τς βαθμίδες ης εκπαίδευσης δεν μορφ .
νοντα επαρκς, γιατi η παιδεία , πλέον, δεν καλλιεργεί
είναι άρρωστη εδ και χρό προσέφυγαν στο Δτητικό Δικαστήριο για τον τpόmο που έγνε η
Ψηφοφορία για την
2η σεΑ
511η στλ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα