Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Ιουλίου
Αριθ. φύλλου 605
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
| Μητσοτάκης:
Άμεσα μέτρα για τη μετάβαση
περιοχν στη μεταλιγνιτική περίοδο
Έμφαση στις θέσεις εργασίας
Σελίδα 12
Πέντε οι μνηστήρες
για το μεγάλο
φωτοβολταϊκό
της ΔΕΗ στην Κοζάνη
Mηχανογραιοικό 2020
"ΚAλειδνουν"
Σελίδα 11
Τις επιλογές τους οι υποψήφιοι
0ι νέες βάσεις
Φσε Ποια τμήματα
προβλέπεται άνοδοs
Εννέα νέα θετικά κρούσματα
στην Περιφέρεια
της Δυτικής Μακεδονίας
και σε ηΟια πτση
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
Ημερομηνίες έναρξης
περιόδου 2020-2021
Πανηγύρια:
"Αποστάσεις
ή γλέντια
|Τέλος, προEΙ-|
δοποιεί η κυ
βέρνηση
Σελίδα 14,
ΛΠ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Ψυχραιμία και αποστάσεις
μέχρι νεωτέρας.. .
Αισίως πλησιάζουμε στα μέοα lουλίου και τούτο σημαίνει
mως απέχουμε μόνο 15 ημέρες από τη Δευτέρα της 1ης Ιου !
λίου nou άνοιξαν τα σύνορα και πραγματοηοήθηκαν οι πρΙ τες διεθνείς πτήσεις από τις χρες πou είναι στη "λευκή|
λίστα".
Οι πρτες εκτιμήσεις μιλούσαν για nληρότητα της τάξης
|του 20%% τον Ιούλιο και αυτό πρν αρχίοουν να εμφανίζονται
| τα εισαγόμενα "κρούσματα..
Ηδη από την περασμένη εβδομάδα υπόρχει αύξηση των
|κρουσμάτων με τα εισαγόμενα κρούσματα να οδηγούν την
2020.
Ορατό το ενδεχόμενο
να μπει φρένο στα πα|νηγύρια εάν συνεχι
| στούν και τις επόμενες
ημέρες τα φαινόμενα
συνωστισμού .
| Αυτή την προειδοπo ηση για τα πανηγύρια
| απευθύνει με δηλσεις
| του ο υφυπουργός Ανά | πτυξης , Νίκος Παπαθα .
|νάσης
α. Τα στοιχεία της περασμένης Παρασκευής πχ. αν .
φεραν για την πpοηγούμενη μέρα 80 νέα κρούσματα με τα 40
κούροο , Το
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 7