Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
4ΡΩΙΝΗ
Ιουλίου
Αριθ.φύλλου 7548
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΞΕλπίδες
Βράβευση
Δήμου Γρεβενν
για την "Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα
Κινητικότηταs"
Συνέχεια στην 7
για έναρξη εργασιν ενπός του 2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MOΝΠ
Ποια είναι τα βήματα
που θα μας φέρουν
στην κατασκευή
του βόρειου τμήματος
του Ε65
Συνέχεια στην 10
ΠΑΝΣ.Ε.Κ.Τ.Ε.:
Μείωση ενοικίου 40%
και για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο
του 2020 στην εστίαση
και διασκέδαση
Πανελλαδικές 2020
Πτση βάσεων σε 3 από τα 4
επιστημονικά πεδία
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
Επίδομα Στέγασης
- Ποιοι μπορούν
να παίρνουν έως
210 ευρ κάθε μήνα
Εnίσημos Συνεργότηs ΜEΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,
Συνέχεια στην 16
Φ.0.Πρωτέαs Γρεβενν
Λύση μίαs
επιτυχημένns
συνεργασίas
ΡΕΒΕΝΑ
9nς Οκτωβρίου 15
Συνέχεια στην 20