Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
789 συλλήψεις τον Ιούνιο
στην Πελοπόννησο
Κρητικός Η αλλοίωση του
| χαρακτήρα της Αγ. Σοφίας
8oλ αnotελεί βεβήλωση και ύβρυ αλ στη Μονεμβασιά > σελ. 10
Εnαναλειτουργία
της IΜ Αγ. Ιωάννη θεολόγου
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίm 14 Ιουλίου 2020 1Ετος 241 Αριθμός 5914 1Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 [email protected] . www.lakonikos.gr
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκρέκας από Σπάρτη:
Εκπληκτικής Ποιότητες
Μητροπολίτης Μάνης
για Αγία Σοφία
Η απόφαση του
τουρκικού κράτους
είναι εξ' ολοκλήρου
απαράδεκτην
προϊόντα της
Λακωνίαςν
Την έντονη διαμαρτυρία του
για την απόφοση του Τούρκου Προέδρου , Ταγίn Ερτο
γάν , να μετατρέψει την Αγία
σε τζομί εξέφρασε ο
σεβασμιτοτος Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος Γ.
Ειδικότερα , ο Ιεράρχης
τόνισε Η άπόφαση
Τ είπε για ελιές Καλαμν, αποζημισεις και φράγμα Κελεφίνας
του τουρκικού κράτους να
μετατρέψει τόν ναό τής του
Θεού Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη σέ τζαμί είναι έε
όλοκλήρου άπαράδεκτη. ο
κάθε άνθρωπος όφείλει τον
άπαιτούμενο σεβασμό στο
άριστούργημα αυτό , που
οίκοδόμησε ό Ιουστινιανός,
στίς άρχές του 6ου αίνα.
Χριστιανικό ναό έφτιαξε καί
δχι τζαμί.
Έντόνως ή χριστιανική,
άδούλωτη , ήρωϊκή και
ίστορική Μάνη διαμαρτύρε.
ται για τήν βαρβαρότητα
αυτή ένάντια στό παγκόσμιο
αυτό πολιτιστικό μνημείο , Η
προκλητική δέ αυτή άσέβεια
δέν είναι ένα έπουσιδες .
Ο. Σκρέκας , μαζί με τους κκ
Τη Σηάρτη επισκέφτηκε τη καιτην ηεριφερειακή σύμβουλο
Δευτέρα 13/7 ο υφυπουργός Μαργαρίτα Σπυριδάκου , Όηως Δαβάκη και Κρητικό, Βρέθηκαν
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο - δήλωσε ο θ. Βερούτης μετά το οργότερα και στα γραφεία του Δ.
φίμων Κστας Σκρέκος
Αρχικός σταθμός του υφυ - την ευκαιρία να θέσουμε επίτά- με τον δήμαρχο Πέτρο Δούκα
nouργού , τον οnoίo συνόδευαν nnτος όλα τα λακωνικά θέματα και δημοτικούς συμβούλους, με
οι Βουλευτές Λακωνίας θανά - αρμοδιότητας του υφυπουργού τον πρτο δημότη της Σηάρτης
σης Δαβάκης και Νεοκλής Κρn- και να ενημερωθούμε για την να χαρακτηρίζει τη συζήτηση
τικός, ήταν το Διοικητήριο , δπου nορεία των έργων , Πou οφο - nολύ χρήσιμην Ακολούθωςο
είχε συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας θεόδωρο των , του ορδευτικού Τρινόσου , υφυπουργό και τη συνοδεία του
Βερούτη, τον θεματικό αντιηερι - του φράγματος της Κελεφίνας σε γνωστό κατόστημα εστίασης
φερειάρχη Προγραμματισμού και της υφαλμύρωσης σε πε- της Πόλης
Ανάπτυξης Νίκωνα Τζνιέρη ριοχές του νομού
Πέρας της σύσκεψης , είχαμε Σπάρτης όπου είχαν συνάντηση
ρούν στη διαχείριση των υδά - δήμαρχος nαpέθεσε γεύμα στον
συνέχεια σελ ?
Η σήμανση στο Αφυσσού-Πυρί αδιχνείν τους επισκέπτες από την πόλη
Από Που Πάν για Σπάρτη;
, μεμονωμένο περισταΓια ελλιπείς και παραπλανητικές πληροφοριακές Πινακίδες κάνει λόγο ο Σωτ. Ροiνός
τικό. Αφορά όλους τούς χρι
στιανούς καί τν πέντε
ήπείρων . Τούτη τήν ρα,
στίς άνύστακτες
του Οίκουμενικού Πατριάρ χου μας , προσθέτουμε καί
τίς ταπεινές δικές μας για
Ασαφής και αnoπροσανατο- θούν ηρος Σπάρτη , Προερχόλιστική κρίνεται η Πληροφο - μενοι από τη νότια Λακωνία ,
ριακή
ευρύτερη nεριοχή του οδικού Ροίνό, Πρόεδρο ης Ομοσηοντμήματος-Αφυσσού-Σκούρα - δίας Επαγγελματικν Βιοτε Πυρί , δημιουργντας σύγ - χνικν Εμπορικν Σωμαχυση και nαρanληροφόρηση τείων Λακωνίας και οδηγό
στους οδηγούς- επισκέπτες ταξί.
Που επιθυμούν να κατευθυνσήμανση
στην σύμφωνα
τον Σωτήρη
την έξ' υψους βοήθεια και
λύτρωση άπό τόν πειρασμό,
την θλίψη και τήν άδικία
αυτήν .
συνέχεια σελ. 8
β1lakonikos.gr
Η πρόχειρη
επέμβαση
του Πανογιτη Τζουνάκου
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα