Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh |
ΤΡΙΤΗ
1ΟΥΛΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου l www.anatolh.com
Eτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.855
τ Σελίδα 6
Σελίδα23Τρεις Λασιθιτες Πανελληνιονίκες
στην Πρτη ημέρα
του Πανελληνίου K16 στίβου
Ξανά τακτικά ιατρεία στπο Διαλυνάκειο) Νεάπολης
Η τουριστική προβολή
του Δήμου Αγ. Νικολάου
. Ξεκίνησαν
οι εκπτσεις
σε μία δύσκολη
περίοδο
για την ελληνική
κοινωνία
Pεπορτάζ
ΝΙΚΟΣ ΤΜΝΤΑΣ
Η τουριστική προβολή.
που σχεδιάζε και υλοποιεί
p Δήμος Αγίου Νικολάου ή.
rαν το αποκλειστικό θέμα
της χθεσινοβραδινής συ
μεδρίασης του Δημοτικού για να επιβσει και να κερ - τουριστικούς προορισμούς Μολλιοράκη πρότενε να γί
Συμβουλίου στο θερνό σ .
νεμά - Χριστίνο . Η συζήτηση pιστική περίοδο το χαμένο
ρω από την τουριστική έδαφος
Προβολή ήταν δέσμευση
του Δημάρχου, απέναντι Ζερβός πορουσίασε το σχε , καν και Τpοσέφεραν πολλά έδρασε εδ ο Νκος Μολ
στο αίτημα του επικεφα - διασμό και την σταδιακή στον τόπο μας κάνοντος λιοράκης λειτουργντος το
λής της μείζονος μειοψη . υλοnoίηση του Τρογράμμα -τον γνωστό πέρα από τα θρυλικό - Studi . στο Αμ
piας Νκου Κοκκίνη, ο.
ποίος επανευλημμένως είχε rου έχει εξοσφολισμένη έ κα τον Νίκο Μαλλιαράκη τές του δημάρχου συμφ .
tητήσει να γνeι η σχετική γκριση από τον ΕΟT, όπως (Nick the Greek , στους ο συζήτηση προκεμένου το επιβάλεται, αγκαλιάζοντας ποίους αξίζε τιμή Μάλι , νης
Δημοτικό Συμβούλιο να χαράξει την πολιτική προσαρ - του Δήμου , στοχεύοντας τάφραση του βιβλίου του
μάζοντάς την μάλιστα στην στην ανάδειξη των συγκριτι , Μωρίς Μπορν , το οπoo είxε
μπάρχουσα πολu δύσκολη κν πλεονεκτημάτων noω ε εκδοθεί στα γολλικά στο
Πpαγματικότητα , nou βι νσχύουν την ελκυστικότητα τέλος του 2015 από τον e .
νει το τουριστικό nροίόν και
τς περιοχής μος , στε με οπού τουριστικού προ στη Γολία , με τίλο Vies σνή υήτηση θα συλλε τις δράσεις και πορεμβά 6ντος , ολλά και όπου αυτό at morts dun Cretos lepreuk χθούν τα συμπεράσματα και
σεις που πρέπει να γίνουν , εναι εφωτό και τη διαφορο - ( 2ωές και θάνατοι ενός κρη - οι προτάσες, nou ως η επία στηριχθεί και ενσχυθεί nonσnή του, ως προς άλλους τικού λεπρού Γα τον Νίκο
Σελίδα 3
δίσει από την επόμενη του . εγγς ή πιο μακριά
βίντεο
Οκ Ζερβός έκανε ειδική nou ea αναφέρεται στις aαναφορά σε δύο απλειες παρχές του τουρισμού στον
Ο Δήμαρχος Αντνης ανθρπων nou συνδέθη - Αγιο Νικόλαο-εnοχή nou
νει nαραγωγή
. Ελεγχόμενη
στάθμευση
σε δρόμους
της Σητείας
τος τουριστικής rpοβολής σύνορα - τον Μωρίς Μπορν μούδι Με τις πφοτάσεις αυνησε και ο κ Νκος Κοκί
ολάκληρη την περιφέρεια στα, πρότεινε να γίει με Τα συμπεράσματα
θα ποραδοθούν
στην -Marketing
Greece .
Εξίγησε ότι από τη χε.
και ανταγωνιστικότητα του
δοτικό οίκο ΑΝACHARSIS
Σελίδα 1
Η ΣΥΝΕΧΕΑ Στη σελίδα 20
Αυτή τη χρονιά αξίζεις
ΤΗΟΑΥΘΕΝΙΚΟ
ΚΡΗΤΗ.
ΝΙΩΣΕ
ΑΥΘΕΝΤΙΚ .
ινε μέρος του ονείρου. Παραδσου στο μεγαλείο ενός μοναδικού νησιού,
Χάρισε δυνατές εμπειρίες σε όλες σου τις αισθήσεις.
www.incrediblecrete.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
GREECE
Crere
REGION OF CRETE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα