Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4723 - ÅÔÏÓ 17ï

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Εντυπωσιακό το Αerial dance
• Μάγεψαν το
κοινό που βρέθηκε στην Πλαζ
Πεζούλας και
διαφήμισε την
Λίμνη Πλαστήρα,
η performer Dr
Λίλα Ζαφειρούδη και
το
συγκρότημα Fortissimo Electric
String Quartet.

Περιφέρεια

Έργα
Γ. Κωτσός: Δημοπρατούνται τεχνικές παρεμβάσεις ύψους 1.880.000
ευρώ για προστασία
των ημιτελών έργων
Αχελώου
Óåë. 7

s

Δείγματα από τρίτεκνους...
• Συνεργείο του
ΕΟΔΥ πήρε
δείγμα για covid
19 από 15 μέλη
του Συλλόγου
Τριτέκνων Καρδίτσας στα πλαίσια προληπτικού
ελέγχου.

s

Óåë. 11

s

Óåë. 5

Τρεις νέες γεωτρήσεις
για το αρδευτικό πρόβλημα στην περιοχή
Φύλλου Καρδίτσας από
την Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Óåë. 9

s
Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης
• Της προ-

σβασιμότητας των
επιχειρήσεων στoν
Άγιο Βησσάριο
Καρδίτσας

s

Óåë. 6

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr